Helen Hilario Jønsson

Resumé

Helen blev i 2018 en del af Type2dialogs konsulentteam, hvor hun med en baggrund i praksis og en mangeårig ledelses- og konsulenterfaring arbejder med ledelse, strategi, kvalitetsudvikling, effektmåling, evaluering og styring i hele værdikæden – fra det politiske niveau over forvaltnings – og myndighedsniveau til udvikling, implementering og forankring af faglige indsatser og metoder på organisationsniveau.

 

Helen er seniorkonsulent i Type2dialog og har stor erfaring med at udvikle kvaliteten i de faglige indsatser og hos de fagprofessionelle. Hun har en omfattende teoretisk og metodisk viden og erfaring indenfor det socialfaglige- og sundhedsfaglige felt, og har en særlig ekspertise inden for tilsyn, hvor hun har ført tilsyn i godt 60 kommuner landet over.

 

Helen er ved at afslutte en Master i Offentlig Ledelse ved CBS

Udvalgte projekter

Ballerup Kommune, Implementering, proces - og implementeringsstøtte til projekt vedr. ”én familie, én indgang”, Gennemgående konsulent

Haderslev Kommune, Senior & Rehabilitering, Kompetenceudvikling og tværfaglig koordinering, implementering af tværfaglige demenskoordinationsmøder,

Kalundborg Kommune, Det specialiserede voksenområde, Implementering og forankring af den rehabiliterende organisation, implementering og forankring af rehabilitering og recovery som faglig metode samt monitorering af succeskriterier for målopfyldelse samt målopfyldelsesgrad

Randers Kommune, Omsorg; Implementering og forankring af den rehabiliterende organisation og den rehabiliterende tilgang som metode, herunder udvikling af arbejdsgange, kompetenceudvikling, monitorering af succeskriterier for målopfyldelse samt målopfyldelsesgrad

Ringsted Kommune, Social og Sundhedscentret: Implementering og forankring af den rehabiliterende organisation og den rehabiliterende tilgang som metode, herunder udvikling af arbejdsgange, kompetenceudvikling, monitorering af succeskriterier for målopfyldelse. 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Hjemmeplejen; Foranalyse, audit, kvalitetsrewiew og rådgivning,
Projektleder og faglig konsulent

Landsdækkende botilbud: Foranalyse (360 graders kortlægning), facilitering af workshop, Rapportering og handleplan for næste skridt, Projektleder og faglig konsulent

 

 

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.