Søren Post Larsen

Resumé

 

Søren har været en del af Type2dialog siden 2015. Han er cand. pharm fra Københavns Universitet, som han har suppleret med en HD i Erhvervsøkonomi. Lige nu er han i gang med en HD i Innovationsledelse, som han afslutter i 2020. Som tidligere klinisk farmaceut og projektkoordinator på Psykiatrisk Center Nordsjælland har han opnået omfattende erfaring med optimering af medicinerings processer og medicinpædagogik. Derudover har han arbejdet intensivt med forbedringsmodellen og tværfagligt samarbejde.

Søren er sundhedsfaglig chefkonsulent med speciale i kvalitetsudvikling på medicinområdet i form af bl.a. strategisk rådgivning og analyse af medicinhåndtering, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser mv. Han har derudover erfaring med bl.a. analyser, kompetenceudvikling og supervision i praksis indenfor rehabilitering, mødeledelse og tværfagligt samarbejde.

Søren har været med til at udvikle hele Type2dialogs koncept på medicinområdet, og har ligeledes bidraget til udvikling af af e-learning, kompetenceatlas, analysemodeller mm.

 

Udvalgte projekter

 

Region H, Den Sociale Virksomhed, Kompetenceudvikling i medicin, projektleder

Gentofte Kommune, Sundhedsfaglige screeninger på opholdssteder for børn og unge, faglig konsulent

Københavns Kommune, Medicinpædagogik & borgersamtaler på voksensocialområdet, projektleder

Roskilde Kommune, Tidlig og opsøgende indsats, specialsektoren, projektleder

Esbjerg Kommune, Kvalitet i misbrugsbehandlingen og sikker medicinhåndtering, projektleder

Halsnæs Kommune, Kompetenceudvikling i sikker medicinhåndtering og forbedringsmodellen, projektleder

Roskilde Kommune, Kvalitetsudvikling på medicinområdet, Ældreområdet, specialsektoren og misbrugscenteret, projektleder

Region Nord, Implementering af den rehabiliterende arbejdsgang, specialsektoren, projektleder

 

 

 

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.