Thomas Karlsson

Resumé

Thomas er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har mange års ledelses- og konsulenterfaring fra både den private og offentlige sektor. Som chef for KL’s konsulentafdeling, centerchef i Københavns Kommune og som managementkonsulent fra Rambøll, har Thomas igennem årene specialiseret sig i analyse- og rådgivningsprocesser målrettet velfærdsområdet.

Som administrerende direktør i Type2dialog, har Thomas det overordnede ansvar for forretningens udvikling. Han bidrager også til opgaveløsningen og har stor erfaring med analyser og evalueringer på velfærdsområderne, samt en dyb indsigt i driften af de kommunale velfærdsområder, bl.a. fra sin tid som centerchef i Københavns Kommune.

Udvalgte projekter

Syddjurs Kommune, Fagligt ledelsesudviklingsprogram for samtlige 140 ledere i Syddjurs Kommune, projektleder

Syddjurs Kommune, Genopfindelse og udviklingsforløb for hjemme- og sygeplejen ud fra et borgerperspektiv, projektleder

KL, Finansministeriet og fagministerier, Udvikle og realisere indsatser og udbredelsesstrategier, der skal angive vejen til målopfyldelse – udvikling af resultatmål og benchmarkingmodeller, ansvarlig for Rambølls indsats

Københavns Kommune, Udvikle ny organisering og nye arbejdsgange på myndighedsområdet med øget fokus på kerneopgaven, projektleder

Samarbejde mellem 19 kommuner, Udvikling af nye styringsmodeller på sundheds- og ældreområdet som understøtter investering, forebyggelse og rehabilitering, projektleder

KL og Digitaliseringsstyrelsen, Foranalyse af potentielle indsatsområder for den nye offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, bistod styregruppen

Analyse af kommunernes brug af sundhedsdata, Kortlægning af kommunernes brug af sundhedsdata, der er en del af det nationale Sundhedsdataprogram, projektleder

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.