Trille Tang Dalsgaard

Resumé

Trille har været en del af Type2dialog siden 2011. Hun har en cand.merc. fra CBS, en overbygning fra Harvard University Extension School og mange års erfaring inden for ledelse, strategi og organisation i ind- og udland. Udover at være ansvarlig for analyse og data på ældre- og sundhedsområdet, er hun fagligt ansvarlig for områderne strategi, analyse og designprocesser. Trille har mange års erfaring med projekt-/programledelse på analyse-, strategi- og kvalitetsudviklingsprojekter. 

 

Udvalgte projekter

 

Syddjurs Kommune, Fremtidens sygeplejeklinikker. Projektets formål er at øge kvalitet og effektivitet i den kommunale sygepleje gennem øget anvendelse af sygeplejeklinikker, projektleder

Haderslev Kommune, ’Sammen om Diabetes i Somatik og Psykiatri’. Tværsektorielt projekt med fokus på at skabe sammenhæng for sårbare borgere med Type 2 diabetes. Aktører: Kommune, region, almen praksis, borgere, peers og frivillige.  Formål: tidlig opsporing af type 2 diabetes blandt sårbare borgere samt styrkelse af borgerens sygdomsmestring, projektleder

Kerteminde Kommune, Socialsygepleje: Sammenhæng på tværs af somatik og psykiatri. Effektmåling, sparring samt kommunikation om projektets metoder og resultater, projektleder

Fredensborg Kommune, Samarbejde mellem kommunal akutfunktion og almen praksis. Formål: at styrke indsatsen i den kommunale akutfunktion med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder i samarbejde med almen praksis med henblik på at forebygge indlæggelser, projektleder

Køge Kommune, Demens og pårørendesamarbejde på plejecentre. Formål: Styrkelse af samarbejde mellem personale og pårørende til borgere med demens, projektleder

E-learning, Udvikling af digitale læringsmoduler om sundhedsfaglige emner, herunder e-learning om rehabilitering målrettet sygepleje, hjemmepleje og plejecentre samt e-learning om medicinhåndtering bygget op om PDSA-forbedringsmodellen; Målrettet hhv. socialfagligt og sundhedsfagligt personale, projektleder

Faaborg-Midtfyn Kommune. Programledelse: Kvalitetsudvikling i sygeplejen. Formål: Styrkelse af den faglige kvalitet, effektivitet samt trivsel i en kommunal sygeplejeorganisation

Kalundborg Kommune. Kvalitet for borgeren: Brugerundersøgelse – det specialiserede voksenområde. Kvalitativ analyse af tilfredsheden blandt brugere af den kommunale socialpsykiatri, handicap- og misbrugsområde samt anbefalinger til kvalitetsudviklingsarbejde i kommunen, projektleder

Esbjerg Kommune, Analyse på misbrugsområdet, med et økonomisk og fagligt fokus. Formål: Effektivisering gennem optimering af tilbudsvifte, projektleder

 

 

 

 

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.