Takket være den nye model for afholdelse af det tværfaglige rehabiliteringsmøde er det blevet tydeligere, hvad min faglighed skal bidrage med, men også, hvad mine andre kollegaer kan bidrage med af deres faglighed.
— Sygeplejerske, Bornholms Regionskommune
Sammen med Type2dialog har vi kickstartet en kultur, hvor vi arbejder med en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang. Vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer efter fælles mål. Vi har fokus på at arbejde efter borgernes mål og på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte. Borgerne giver udtryk for, at de oplever en øget grad af livskvalitet, fordi vi tager udgangspunkt i deres håb og drømme.
— Helle Schultz, psykiatri- og handicapchef, Sønderborg Kommune
Forløbet med Type2dialog har givet løsninger, der kunne igangsættes med det samme, samt ideer til, hvordan medicinhåndteringen kan understøtte det pædagogiske arbejde fremover. Derudover har forløbet skabt øget opmærksomhed omkring hele medicineringsprocessen for ledelsen såvel som for de medicinansvarlige.
— Helle Folke, leder af botilbud, Københavns Kommune
Det digitale læringsmodul 'Sikker medicin i praksis' er relevant i forhold til dagligdagen på vores botilbud, og de filmede eksempler med borgere og eksperter gjorde læringen meget praksisnær.
— Dimitra Lundsgaard, leder af botilbud, Hørsholm Kommune
Det tværfaglige rehabiliteringsmøde har bidraget til et meget tættere samarbejde mellem visitation og plejen. På mødet har vi fået en større vidensdeling, der har bidraget med en fælles forståelse for, hvad vi arbejder hen imod. Vi får også hurtigere uddelt arbejdsopgaver – ja, arbejdet er blevet lettere.
— Medarbejder i hjemmeplejen, Gladsaxe Kommune
Type2dialog har understøttet handicapområdet i Billund Kommune med et kompetenceløft, der havde fokus på livsstil samt fysiske, kognitive og etiske problemstillinger hos mennesker med en udviklingshæmning. Vores medarbejdere har fået ny sundhedsfaglig viden og konkrete redskaber til at øge kvaliteten i kerneopgaven og udvikle det kollegiale faglige fællesskab.
— Aase Jensen, handicapchef, Billund Kommune
Tusind tak for en meget fagligt inspirerende dag, der for mig gav stor mening. En fin sammenhæng mellem emnerne ligeså, der tydeliggør, hvordan 'alting hænger sammen'. Jeg glæder mig til at kunne videreformidle alt det, jeg tog med mig fra denne dag, til mine kolleger.
— Deltager på Type2dialogs konference målrettet handicapområdet 2016
Mandeklubben har givet meget. Det øvrige personale er blevet opmærksomt på at se muligheder ud over det sædvanlige. Vi er præget af en dagligdag med drift og omsorg. Og nu har personalet fået øje på muligheder frem for begrænsninger. Mandeklubben har været med til at ændre indstillingen til, hvad der er muligt.
— Leder, plejecenter, Stevns Kommune
I Skive Kommune ønskede vi dels at få et indblik i, hvordan borgere, der er tilknyttet det specialiserede voksenområde, oplever deres hverdag – dels at få deres bud på, hvad der skal til, for at de kan mestre flere hverdagsaktiviteter. Type2dialog har anvendt forskellige analysemetoder, og det er der kommet interessant læring ud af, som vi nu bruger til at videreudvikle vores tilbud til målgruppen.
— Lars Kristiansen, socialchef, Skive Kommune
Sammen med Type2dialogs rådgiverteam har vi skabt grundlaget for en anden organisering af ældre- og sundhedsområdet. Dermed kan vi både øge kvaliteten og effektiviteten, samtidig med at vi rent faktisk forventer at kunne indfri mere end vores resultatmål. Type2dialogs praksisindsigt og inddragende analysearbejde har høstet ros hele vejen igennem fra maskinrummet til det politiske niveau.
— Johannes Nilsson, servicedirektør, Bornholms Regionskommune
Sammen med Type2dialog er vi godt i gang med at implementere en arbejdskultur med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser. Igennem processen har vi udviklet et fælles fagligt sprog, og vi er blevet bedre til at samarbejde ud fra borgerens egne mål. Gennem øget faglig viden, træning i praksis og et implementeringsfokus er vi også lykkedes med at reducere antallet af de forebyggelige indlæggelser. Det er dejligt at kunne se tilbage på et forløb, som har skabt resultater for borgerne, løftet medarbejdernes faglighed og styrket det tværfaglige samarbejde.
— Louise Høg, sundhedschef, Hørsholm Kommune
Alt i alt et godt og udbytterigt kursusforløb. Jeg er blevet præsenteret for teorier, som har givet – og fremover vil give – anledning til refleksion. En refleksiv tilgang til min praksis som sygeplejerske medfører til udvikling og en bredere forståelse for faget, og det er forhåbentligt noget, der vil komme den enkelte borger til gode.
— Deltager i kompetenceudviklingsforløb, Vejen Kommune

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.