Type2dialogs kerneformål og -værdier

I Type2dialog arbejder vi for at gøre mennesker sundere og gladere. Det gør vi ved at bistå organisationer med rådgivning, analyser og effektive forandringsprocesser på velfærdsområderne ældre, sundhed, handicap, misbrug og psykiatri. Når vi leverer vores ydelser, omsætter vi viden til handling, som skaber adfærdsændringer og reelle kompetenceløft.

Vores fem kerneværdier er det fælles fundament, som alle i Type2dialog handler ud fra i samspillet med kunder, kolleger, samarbejdspartnere og omverdenen i øvrigt. Værdierne er udviklet af medarbejdere og ledelse i fællesskab. De gennemsyrer alle vores aktiviteter og dermed også de resultater, vi er med til at skabe i det danske samfund.

Vi er banebrydende

Vi danner opinion og inspirerer beslutningstagere i ind- og udland. Gennem nysgerrighed, mod og vilje til at gå nye veje er vi med til at skabe udvikling og løse komplekse problemstillinger på velfærdsområderne. Vi holder os ajour med forskningen og har altid fokus på at overføre den nyeste viden til praksis. Vi udvikler og bruger kreative læringsmetoder, som skaber optimale læringsmiljøer.

Vi er handlekraftige

Vi er løsnings- og resultatorienterede og er ikke bange for at lære af vores fejl. Vi kender kundernes virkelighed og er på forkant med udviklingen. Når målet for en opgave er skitseret, går vi hele vejen – hver gang. Vi er proaktive, tager ansvar, griber bolde og skaber stærke netværk på tværs af fag og sektorer.

Vi er ordentlige

Vi arbejder ud fra et etisk kodeks. Vi holder, hvad vi lover, yder vores bedste og følger opgaverne ordentligt til dørs – til tiden. Vi tager altid afsæt i kundens kerneopgave og tilbyder kun løsninger, der reelt kan være med til at forbedre borgernes livskvalitet. Vi er ansvarlige og bevidste om at udnytte ressourcerne optimalt.

Vi har hjertet med på arbejde

Vi arbejder ud fra følelsen af ikke at kunne lade være, og vi deler passionen for de opgaver, vi løser. Vi samarbejder om at skabe værdi og meningsfuldhed for vores kunder og deres kunder – borgerne. Vi tager hånd om hinanden og behandler vores samarbejdspartnere med omtanke, empati og respekt.

Vi skaber arbejdsglæde sammen

Vi værner om vores fælles engagement, arbejdsglæde og høje faglige niveau, når vi som både gamle og nye kolleger inspirerer og udfordrer hinanden. I Type2dialog er der plads til forskellighed og til kontinuerligt at udvikle sine kompetencer. Konflikter anerkendes og løses – hurtigt, konstruktivt og ansvarligt. Sammen sørger vi altid for at fejre både små og store sejre.

Type2dialog og Managementrådgivernes etiske kodeks

Type2dialog er en professionel managementkonsulentvirksomhed, der i såvel drift som ledelse praktiserer en høj faglighed og en høj etisk standard. Vores konsulenter efterlever Managementrådgivernes Erhvervsetiske Nævns etiske kodeks, og vores kunder kan derfor altid være sikre på at få seriøs, kompetent og loyal rådgivning. Managementrådgiverne er DI's brancheforening for konsulentvirksomheder og repræsenterer ca. 140 managementkonsulentvirksomheder. Det er gratis for enhver konsulentkøber at indbringe en sag for Erhvervsetisk Nævn, hvis denne føler, at konsulenten har brudt sine etiske forpligtelser. Vil du læse kodekset eller vide, hvordan Managementrådgivernes Erhvervsetiske Nævn håndhæver de principper, som kodekset fastlægger, kan du klikke her.


Vil du vide mere om vores serviceydelser?

Se her!
Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.