Type2dialog udbreder MOVE i samarbejde med Socialstyrelsen

Vil I uddannes til at udføre misbrugsbehandling efter MOVE-metoden?

Læs mere

Samarbejde med COK om Driftsledelse på sundheds- og ældreområdet

COK og Type2dialog indgår i et samarbejde, som understøtter ledelsesudvikling på velfærdsområdet.

Læs mere

Type2dialog i samarbejde med Reflexio - Review af kommunens styringspraksis

Læs mere

Type2dialog er stolte over at være månedens medlem hos DI Service

Læs mere

Besøg Type2dialog den 9. – 10. maj 2019 i Aalborg

Læs mere

Reception på Høstvej

Vi byder velkommen til vores nye direktør Thomas Karlsson og sender Helene Hoffmann på innovationsorlov.

Læs mere

Menneskelige behov kan ikke skemalægges

Type2dialogs adm. direktør Thomas Karlsson, skrev kronikken i Berlingske den 19.02.19 med titlen: ”Kære embedsmænd – kom væk fra skrivebordet og tag en tur med en hjemmehjælper. Så vil du se, hvor umuligt det er at skemalægge en hjemmehjælpers arbejdsdag”

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen inkluderer flere private leverandører

Læs mere

Det sprudler og bobler i Type2dialog

Læs mere

Thomas Karlsson, ny adm. direktør i Type2dialog

Læs mere

Hvor mange plejecentre har en fast læge?

Læs mere

Type2dialog er involveret som rådgiver ift. Frit Valg på genoptræningsområdet

Sundhedsministeriet har fokus på at reducere ventetider på genoptræningsområdet og har vedtaget en lov om at indføre frit valg af leverandør, hvis man som borger oplever en ventetid på mere end syv dage.

Læs mere

Flere analytiske kræfter ombord i Type2dialog

I Type2dialog har vi netop budt velkommen til konsulent Daniel Sonntag, som har en bred erfaring indenfor analyseprocesser, borgerinddragelse og projektledelse.

Læs mere

Type2dialog deltager i banebrydende forskningsprojekt om medicin, plejehjemsbeboere og multisygdom

Læs mere

Prinsessen er protektor for demens i Haderslev Kommune

Læs mere

Endnu tre konsulenter projektledercertificeret i Type2dialog

Denne sommer blev endnu tre af Type2dialogs konsulenter projektledercertificeret.

Læs mere

Ny på teamet i Type2dialog

Berit Søjberg Christiansen er startet som adm. projektkoordinator i Type2dialog.

Læs mere

Knust hest, disko-kiks eller møllehjul

På landets botilbud, behandlingscentre og ungemiljøer dukker der hver eneste uge nye rusmidler op, man skal forholde sig til som medarbejder. Hvad er det nyeste nye? Hvordan tager man det? Hvad er billigst? Hvilken kombination er fedest - og til hvad?

Læs mere

Positive rehab-effekter i Sønderborg

I Sønderborg Kommune er der kontinuerligt fokus på at tage næste skridt med rehabilitering som arbejdsmetode. Sidste skud på stammen var en organisatorisk ændring, med afprøvning af et fremskudt rehabiliteringsteam. Type2dialog blev inviteret indenfor som samarbejdspartnere, og i dag er det tydeligt at se de positive effekter det har bragt med sig. Derfor er en stor udrulning sat i gang.

Læs mere

Flaget var på hel i Type2dialog

Så var der igen en anledning til fejring hos Type2dialog. Direktør og partner, Anders Dyhr kunne fejre 10 års jubilæum, og stifter og adm. direktør Helene Hoffmann kunne fejre rund fødselsdag.

Læs mere

To konsulenter hyldes i Type2dialog

På en forårsdag i maj blev flaget hejst. To socialfaglige konsulenter, Nanna Klerk og Nina Andreassen, blev begge certificeret i Type2dialogs projektlederdiscipliner.

Læs mere

Esbjerg udvikler medicinprocessen på misbrugsområdet

Esbjerg Kommune stiller skarpt på kvalitetsudvikling af arbejdsprocesser i Center for Misbrug og Udsatte. Ledere og medarbejdere inddrages i processen, som skal resultere i en faglig platform for kvalitetsarbejdet på medicinområdet.

Læs mere

Haderslev designer fremtidens sundhedsområde

Haderslev Kommune er i gang med at designe fremtidens sundhedsområde. Ledere og medarbejdere er inddraget i processen, og i første omgang skal der rekrutteres en ny sundhedschef. Type2dialog er inviteret indenfor som strategisk rådgiver.

Læs mere

Kommunal sværvægter bliver ny seniorkonsulent i Type2dialog

Den 1. april kan Louise Thule Christensen skrive seniorkonsulent i Type2dialog på sit visitkort. Dermed opruster vi vores konsulentteam med endnu mere erfaring fra og viden om strategisk udvikling af velfærdsområderne.

Læs mere

Færre unødige ventedage på hospitalet

Der udredes og behandles stadig flere, sygere og ældre danskere på landets hospitaler. Samtidig stiger taksten på medfinansiering. Det stiller krav til den kommunale sektor, som skal organisere modtagelsen af borgere – hvad enten de udskrives til eget hjem eller midlertidige pladser. Med hjælp fra Type2dialogs sundhedsfaglige eksperter har Rødovre Kommune udstukket kursen for bedre kapacitetsudnyttelse og hurtigere rehabiliteringsforløb for borgerne.

Læs mere

Fremtidens sygepleje tager form på Fyn

Faaborg-Midtfyn Kommune har designet fremtidens kommunale sygepleje, som er en væsentlig aktør i forhold til borgernes rehabiliteringsforløb – og nu rykker udviklingen i kommunen midt i Danmark for alvor. Det sker med afsæt i Type2dialogs analyse og anbefalinger.

Læs mere

Lærerig nytårspakke fra Fremfærd Ældre

For nylig modtog alle landets kommuner og udvalgte uddannelsesinstitutioner en pakke fra Fremfærd Ældre. Med dens indhold er man rustet til at kickstarte systematisk træning og kompetenceudvikling, som i løbet af kort tid kan skabe stor værdi for både borgere og medarbejdere på velfærdsområdet.

Læs mere

Fokus på forebyggelse i Frederikssund

Et intensivt forløb med fokus på struktureret forebyggelse, opsporing, pleje og behandling på rehabiliteringsafdelingen i Frederikssund har resulteret i fire nye retningslinjer – udviklet af tre entusiastiske arbejdsgrupper.

Læs mere

Skab en attraktiv arbejdsplads og tiltræk de rigtige medarbejdere

Kompetenceudvikling og massivt fokus på arbejdsmiljøet kan være med til at gøre social- og sundhedsområdet mere attraktivt i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at rekruttere kvalificeret personale.

Læs mere

Rehabilitering rykker i Sønderborg

Magasinet Pleje har viet en hel del spalter til solstrålehistorier fra hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Her bærer etableringen af et fremskudt rehabiliteringsteam masser af frugt - til glæde for borgere, pårørende og personale.

Læs mere

Tidskrævende medicinhåndtering i hjemmeplejen

Medicinhåndtering tegner sig for en stor – og stigende – del af tidsforbruget i hjemmesygeplejen. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan medicinhåndteringen bedst understøtter borgernes trivsel og udvikling i praksis.

Læs mere

Øget kvalitet og arbejdsglæde på Midlertidige Pladser i Glostrup

En ny kvalitetsstandard, arbejdsgang samt nye værktøjer til triage og mødeafholdelse. Midlertidige Pladser i Glostrup Kommune har på kort tid løftet kvaliteten i kerneopgaven til stor glæde for både medarbejdere og borgere.

Læs mere

Ny mand i front for Blended Learning i Type2dialog

Når vores nye seniorkonsulent Claus Sørensen om få dage starter i Type2dialog, bliver han ansvarlig for fagområdet Blended Learning, som omfatter vores ydelser inden for kompetenceudvikling.

Læs mere

Medicinhåndtering på bosteder - ny artikel i Social Udvikling

10 forskellige lægemidler - hver dag! Det er, hvad borgere, der bor på botilbud, i gennemsnit indtager. Derfor er det så vigtigt, at personalet er klædt på til at sikre det bedst mulige samspil mellem medicin, sundhedsfaglige tiltag og socialpædagogiske metoder.

Læs mere

Tilsynets målepunkter for bosteder og misbrugscentre i 2018

Arbejder du på et bosted eller misbrugscenter? Så grib chancen for at få overblik over det risikobaserede tilsyns målepunkter i 2018. De er netop blevet offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere

Succes med seniorer: Her tilpasses jobbet efter medarbejdernes livsfaser

Arbejdsmarkedsforsker og Type2dialog opfordrer arbejdsgiverne til at få øjnene op for det grå guld. Fordelene ved at have medarbejdere i alle aldre er utallige.

Læs mere

Indspark fra Type2dialog på Demensalliancens temadag

Deltagerne på temadagen i Det Nationale Demensrum den 6. december fik masser af stof til eftertanke - og udvikling - i selskab med 23 kommuner. Derudover fik de indspark fra forfatter Thomas Bredsdorff og adm. direktør i Type2dialog Helene Hoffmann - og sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank overrakte Demensprisen 2017.

Læs mere

Rehabilitering i sygeplejen - sådan!

Sygeplejerskens rolle i den rehabiliterende indsats er vigtig. Men hvordan udnytter man bedst faggruppens store potentiale til gavn for borgerne og deres rehabiliteringsforløb? Det giver vores Eva Sole Jepsen sine bud på i det nyeste nummer af bladet SÅR.

Læs mere

Ringsted Kommune udvikler Den Rehabiliterende Organisation

Rehabilitering anno 2018. I Ringsted har man sat alle sejl for at styrke det rehabiliterende arbejde på ældreområdet. Tværfaglighed, koordinering og struktur er nøgleord i processen.

Læs mere

Frugtbar tværfaglig koordinering i Sønderborg

Både medarbejdere og borgere høster nu udbyttet af den store indsats, som hjemmeplejen siden april har ydet. Borgerne bliver hurtigere selvhjulpne og medarbejderne er ’ovenud begejstrede’ for det tværfaglige fokus, som et nyt fremskudt rehabiliteringsteam og implementeringen af ugentlige Det tværfaglige Rehabiliteringsmøde (DTR) har medført.

Læs mere

Medicin i fokus - Er I klar til det risikobaserede tilsyn i 2018?

Slå flere fluer med et smæk: Få taget temperaturen på jeres medicinpraksis, styrk patientsikkerheden, og bliv rustet til at byde det risikobaserede tilsyn indenfor i det kommende år.

Læs mere

Hvordan oplever borgeren samarbejdet med kommunen?

Borgernes input skal være med til at forme udviklingen af fremtidens indsatser på det specialiserede område i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Unge og rusmidler: PAV skaber viden til gavn - både nu og i fremtiden

Værdifuld dokumentation. De åbne anbringelsessteder og bosteder, som implementerer forbehandlingsmetoden PAV, er i fuld gang med at styrke indsatsen over for unge med en rusmiddelproblematik - både her og nu og i fremtiden.

Læs mere

Type2dialog fejrer 15 års jubilæum

Sundere og gladere danskere, mere lighed i sundhed og en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Helene Hoffmann havde store ambitioner, da hun for 15 år siden grundlagde Type2dialog. Og de driver den dag i dag hele teamet i et af landets førende konsulenthuse med speciale i implementeringsprocesser på de store velfærdsområder.

Læs mere

Rehabilitering nedbryder siloer

KL satte forleden fokus på rehabilitering som udgangspunkt for kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. I Type2dialog deler vi gerne ud af vores store erfaring på netop dette felt.

Læs mere

Kvalitetsløft i Halsnæs Kommune: Sikker medicin på ældreområdet

Mange ældre borgere får dagligt adskillige typer medicin, heriblandt såkaldte risikosituationslægemidler. I samarbejde med Type2dialog opkvalificerer Halsnæs Kommune nu 200 sundhedsfaglige medarbejderes medicinkompetencer.

Læs mere

Ny film om styrket indsats over for anbragte unge med en rusmiddelproblematik

Rusmidler er en del af hverdagen for mange anbragte unge. I en ny film om forbehandlingsprogrammet PAV fortæller en ung borger, en leder af et anbringelsessted og nogle af landets førende rusmiddeleksperter om, hvordan indsatsen over for de unge kan styrkes.

Læs mere

Styrk patientsikkerheden med digital læring om ældre og medicin

Type2dialogs e-learning om bl.a. rehabilitering har gennem de seneste år været med til at løfte kvaliteten i praksis over hele landet. Nu er vi klar med et nyt digitalt læringsmodul om medicinhåndtering på ældreområdet - et tema, der også er i fokus for de risikobaserede tilsyn.

Læs mere

Erik sendte hjælpemidlerne retur efter tre ugers rehabilitering

Takket være en målrettet indsats fra rehabiliteringsteamet i Bornholms Regionskommune genvandt 85-årige Erik sin selvstændighed på rekordtid.

Læs mere

En skattet senior fejrer 10 års jubilæum

Indbegrebet af ordentlighed. Det er sådan, vi opfatter vores garvede jubilar, der fredag blev behørigt fejret af kollegerne på Høstvej. Men ordentlighed er blot en af den aktive seniormedarbejder Ellen Skjernings mange kvaliteter.

Læs mere

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.