14-03-2018

CAS – en rollemodel inden for stof- og alkoholbehandling

Alt for mange mennesker med et misbrug kommer ikke i behandling – og alt for mange opgiver deres behandling i utide. Men takket være en forbilledlig medicinpædagogisk tilgang formår man i Roskilde at fastholde mange af samfundets mest udsatte borgere i forløb, der kan øge deres livskvalitet.

Borgere med alkohol- og stofafhængighed døjer ofte med psykiske og somatiske sygdomme og har dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet – og antallet af dem er stigende. Det samme gælder desværre ikke for antallet af danskere, der er i behandling for deres misbrug, og alt for mange frafalder deres behandling i utide.

Borgere med opioidafhængighed er den mest belastede gruppe, og substitutionsbehandling har stor betydning for deres livskvalitet. Derfor er kvaliteten i håndteringen af deres medicin afgørende.

 

Tilfredse Roskilde-borgere

Roskilde Kommune udvikler kvalitetsarbejdet på medicinområdet for at styrke patientsikkerheden, reducere antallet af utilsigtede hændelser og sikre rammerne for, at borgerne bliver i stand til at skabe den hverdag, de ønsker.

Og kommunen er på rette spor, beretter chefkonsulent og farmaceut Søren Post Larsen i kølvandet på Type2dialogs analyse af medicinprocessen i Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS). Han tøver ikke med at pege på CAS som en oplagt rollemodel – både for resten af Roskilde Kommune og resten af landet:

- Medarbejderne udviser et stort fagligt overskud og har en forbilledlig anerkendende og rummelig tilgang til borgerne, som de møder i øjenhøjde med nysgerrighed og respekt. Det understøtter en hensigtsmæssig og sikker medicinsk behandling, som tilpasses den enkelte borgers situation, erfaring, behov og perspektiver. Og når borgerne er tilfredse, forbliver de i højere grad i behandlingen, som understøtter deres trivsel og udvikling.

Ifølge Søren Post Larsen er CAS’ tilgang både i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og helt i tråd med Roskilde Kommunes implementering af rehabilitering, hvor fokus især er på borgernes livskvalitet og selvstændighed.

Læs mere om rådgivning og analyse på medicinområdet Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.