10-01-2019

Hvor mange plejecentre har en fast læge?

 

Danske kommuner er siden 2016 blevet opfordret til at indgå aftaler med læger, der har en fast tilknytning til plejecentre, for at forbedre de ældres sundhedstilstand. Men hvor mange plejecentre er egentlig lykkedes med dette? Type2dialog har, i forbindelse med et forskningsprojekt om plejehjemsbeboeres forbrug af medicin, afdækket hvorvidt et plejecenter har tilknyttet en fast læge. En rundspørge på 98 plejecentre fordelt på 11 kommuner viser at 42 plejecentre (43%) har en fast læge tilknyttet.

 

Kommunale forskelle

Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel kommunerne imellem. Nogle kommuner har etableret en ordning med plejehjemslæger på samtlige plejecentre. Dette afspejles bl.a. i at alle plejecentre har opstartet et samarbejde med en læge indenfor et par måneder. I andre kommuner er det mere tilfældigt, hvilke plejecentre der har en læge tilknyttet. Endelig er der enkelte kommuner der ikke har læger med fast tilknytning til et plejecenter. Hvorvidt det skyldes udfordringer med at rekruttere læger eller at man ikke har fokuseret på det fra kommunens eller plejecenterets side er uvist. Afdækningen viser dermed, at der er forskel på de tilbud borgerne modtager – både internt i kommuner og i mellem kommuner.

 

Kan tilknytning af en plejehjemslæge afspejles i lægemiddelforbruget?

Type2dialog er sammen med Syddansk Universitet i gang med et forskningsprojekt der skal generere mere viden om lægemiddelforbruget hos borgere på plejecentre. En del af projektet forsøger at afdække, om en plejehjemslæge har betydning for lægemiddelforbruget og hvilken.
Læs mere om projektet her
 

 Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.