28-02-2019

Menneskelige behov kan ikke skemalægges

Type2dialogs adm. direktør Thomas Karlsson, skrev kronikken i Berlingske den 19.02.19 med titlen: ”Kære embedsmænd – kom væk fra skrivebordet og tag en tur med en hjemmehjælper. Så vil du se, hvor umuligt det er at skemalægge en hjemmehjælpers arbejdsdag”

I kronikken fortæller Thomas Karlsson om de oplevelser han gjorde sig den dag han tog rundt med en hjemmehjælper fra Syddjurs Kommune. Han fik lov at følge med på en helt almindelig arbejdsdag rundt til kommunens svageste borgere, og fik sig noget af en øjenåbner.

Allerede fra start af var der pres på hjemmehjælperens dag. Hun ville ønske, hun kunne få alle borgere op fra morgenstunden og få deres dag i gang med den nødvendige hjælp. Men har for længst måtte erkende, at hun og hendes kollegaer kun kan være et sted ad gangen, og det ofte resulterer i at nogle beboere må vente i sengen til op af formiddagen. 

Alle dage i denne branche er uforudsigelige, og det er umuligt at skemalægge, hvilke opgaver der skal løses den pågældende dag. Det er menneskelige behov, der skal afdækkes, og det er svært at sætte en tidsregistrering på lige netop de behov, der er for dagen.

Det første besøg er hos Hanne, som kom ind i systemet via en hospitalsindlæggelse. Til at starte med var hun ude af stand til noget som helst og meget indelukket og umulig at kommunikere med. Men efter en opbygget tillid mellem Hanne og hjemmehjælperen, har Hanne åbnet op og er begyndt at tage imod den livsvigtige hjælp hun har brug for. Næste stop denne dag er hos en tidligere erhvervsmand, som har fået en blodprop. Her taler Thomas Karlsson med hustruen, som forklarer om de frustrationer, hun oplever som pårørende. Det er både tilgængeligheden til kommunen samt hendes manglende indflydelse, der vækker de største frustrationer.
Næste besøg skulle gå til en meget besværlig borger, men denne dag bliver det aflyst. Hjemmehjælperen fortæller, at det er en borger, der er meget utilregnelig. Den ene dag kan hun være sød og mild, og den næste dag flyver der forbandelser gennem stuen, og man må finde sig i den ene anklage efter den anden. Dagens sidste besøg er hos Birthe. På denne dag er Birthe ked af det og meget forvirret. Hun har fået tilbudt en plejebolig, men kan ikke overskue hvordan hun skal forholde sig til den situation. Her er der brug for en trøstende snak med hjemmehjælperen, og Thomas giver dem plads til at klare det i tosomhed. 

Da Thomas og hjemmehjælperen sidder i bilen, forklarer hun, hvordan det at være hjemmehjælper er så meget mere end blot at hjælpe med en række konkrete ting. Man kan ikke lade være med at gå op i, om borgerne har det godt. Selvom de ikke lige er på besøgslisten den dag, så kaster man blikket forbi, for at se at der er lys tændt, og om postkassen er tømt. Der er ikke tid til mere, da dagen er sat op efter et kørelistesystem og ikke efter borgernes behov. Hjemmehjælperens primære opgave er selvfølgelig at hjælpe med de fysiologiske behov hvert menneske har. Men i mange tilfælde er de også den eneste menneskelig kontakt borgerne har tilbage i den sidste ensomme etape af livet. Derfor er der et stort tomrum, der skal udfyldes på virkelig kort tid.

Thomas Karlsson slutter kronikken af med et råd til politikerne. I stedet for at blive ved med at tro på at arbejdet med mennesker kan sættes op efter en køreliste, så er det på tide at vi får embedsapparatet ud og viden om praksis ind. Borgernes behov skal inddrages mere, i den måde dagen planlægges på. Det forsøger man at arbejde hen imod hos Syddjurs Kommune via selvstyrende teams. Medarbejderne er i tæt dialog på kryds af fagligheder, og prioriterer sammen, hvordan deres tid bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Mange kommuner arbejder i dag med en værdighedspolitik på ældreområdet, hvor formålet er at give borgerne mere medbestemmelse og dermed en større oplevelse af at mestre eget liv. Men for at det ikke bare bliver ved snakken, er det en nødvendighed at de som administrerer politikken, besidder en dyb indsigt i de mennesker det handler om, samt de vilkår de lever under. Altså skal der opnås en større forståelse for praksis i administrationen, for at opnå en mere værdig ældrepleje.

Den fulde version kan læses her: https://www.berlingske.dk/kronikker/kaere-embedsmaend-kom-vaek-fra-skrivebordet-og-tag-en-tur-med-enTilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.