27-06-2017

Sønderborgs rehab-team tramper i pedalerne

Supervisions-selfie. I Sønderborg Kommune er Type2dialog med til at få hjemmeplejens fremskudte rehabiliteringsteam op at køre.

Det var morgen, og social- og sundhedshjælper Susanne fra Sønderborg Kommunes nye fremskudte rehabiliteringsteam var klar til at cykle af sted. Type2dialogs chefkonsulent Christel Damgaard greb en af kommunens el-cykler og kørte med. 

Sønderborg Kommune er i fuld gang med at implementere en ny rehabiliterende arbejdsgang i praksis. Den er udviklet i et samarbejde mellem Type2dialog og udvalgte medarbejdere og dækker borgerens forløb fra visitation til opstart i rehabiliteringsteamet.

- Implementeringen af arbejdsgangen kommer i den grad hele organisationen til gavn. Eksempelvis er supervisionen i praksis meget givtig for både medarbejdere, ledere, borgere - og mig. Jeg følger borgerne på tværs af vagter og får mulighed for at observere og anerkende medarbejderne i deres tilgang til borgerne, ligesom jeg kan arbejde med medarbejdernes mindset. Derudover kan jeg give deres leder sparring i forhold til konkrete borgercases og i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder kan støttes, fortæller Christel Damgaard.

Den nye arbejdsgang og etableringen af rehabiliteringsteamet er en del af projektet Det nære sundhedsvæsen. Type2dialog bistår desuden kommunen med rådgivning, undervisning af medarbejderne i arbejdsgangen, ledersupervision samt audits og fokusgruppeinterviews.

Vil du vide mere om rehabilitering i hjemmeplejen?

Så læs her eller kontakt Type2dialog på info@type2dialog.dkTilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.