07-08-2017

Forskningsprojekt om ældre og antidepressiv medicin

Hvorfor får stadig flere ældre antidepressiv medicin? Det skal et spændende postdoc-projekt afdække. Som bidragsyder til projektet kan Type2dialog bl.a. trække på sin erfaring med brugerinddragelse, empowerment og udvikling af praksisnære redskaber.

I løbet af de sidste 25 år er forbruget af antidepressiv medicin steget markant. I 2016 fik 145.000 personer over 65 år antidepressiv medicin i Danmark - det svarer til 13 % af aldersgruppen. Effekten af medicinen er omdiskuteret, og dens bivirkninger kan have alvorlige følger for den ældres helbred og trivsel.

Beslutningsprocessen omkring opstart af behandling med antidepressiv medicin involverer ud over borgeren selv både den praktiserende læge, pårørende, pleje- og sundhedspersonale, ligesom sundhedsteknologier såsom kliniske guidelines, diagnoseredskaber og sundhedspolitikker spiller ind.

Med en stor bevilling fra VELUX FONDEN i ryggen skal farmaceut Sofie Rosenlund Lau, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet lave et postdoc-projekt, der skal danne grundlag for nationale forbedringer i praksisser for udskrivelsen af antidepressiv medicin til ældre.

I projektets første del undersøges beslutningsprocesserne omkring udskrivelsen af antidepressiv medicin, og 20 ældre borgere følges gennem et år. I samarbejde med forskningsaktive praktiserende læger, Albertslund Kommune og Type2dialog udvikles og testes i projektets anden del et beslutningsstøtteredskab i form af et spørgeskema. Dets formål er at styrke brugerinddragelsen og oplevelsen af selvbestemmelse ved udskrivning af antidepressiv medicin blandt ældre patienter. 

Type2dialog har været med til at rekruttere borgere til forskningsprojektet og skal desuden facilitere udviklingen af beslutningsstøtteværktøjet med udgangspunkt i de indledende antropologiske undersøgelser.

 

Projektet er et ud af fire, der har modtaget i alt knap 6 mio. kr. fra VELUX FONDEN. De fire projekter arbejder med forskellige vinkler på udfordringer ved stigende brug af blandt andet antipsykotisk medicin, antidepressiv medicin og antibiotika til ældre.

 

Læs mere herTilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.