15-08-2017

Værdighedspolitikken har fået luft under vingerne i Køge

Det var en begejstret ældreminister Thyra Frank, der i sommer besøgte Ølby Ældrecenter i Køge Kommune. Her har Type2dialog været med til at omsætte værdighedspolitikkens gode intentioner til handlinger, som gør en konkret forskel for den enkelte borgers livskvalitet.

Thyra Frank har tidligere udtalt, at mange udfordringer på ældreområdet kan løses, hvis kommunerne realiserer deres værdighedspolitikker. Nu har hun et dugfrisk eksempel fra frontløberkommunen Køge, hvor de ældres værdighed længe har rangeret højt på den faglige dagsorden. På Ølby Ældrecenter var man således allerede nået rigtig langt, da Type2dialogs tværfaglige team blev inddraget i implementeringen af kommunens værdighedspolitik.

Det hele liv

Gennem blandt andet workshops og læringsmoduler har Type2dialog understøttet Køge Kommunes imponerende indsats for at levendegøre værdighedspolitikken. Vi har derudover lavet praksisobservationer ud fra 32 indikatorer på værdighed - og de afslørede, hvordan personalet på Ølby Ældrecenter i deres daglige arbejde med beboerne i høj grad har særligt fokus på

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • Værdig død

Det betyder, at medarbejderne har blik for såvel de fysiske, psykiske som sociale faktorer – fx hvordan boligen og samspillet med de øvrige beboere bedst muligt skaber rammerne om et værdigt liv. For i Køge Kommune handler det værdige liv i en plejebolig om det hele liv. 

- Vores forløb har resulteret i otte konkrete handlingsplaner, der skal skabe endnu mere værdighed fremover. En af planerne har fokus på at sikre, at pårørende inddrages i hverdagen, så de ikke kun ser og oplever et øjebliksbillede. Fordi livskvaliteten i en plejebolig i så høj grad også afhænger af de pårørende, er det vigtigt at sætte spot på, hvordan samarbejdet med dem kan fremmes, fortæller Anne Skov-Hansen, der er konsulent i Type2dialog.

Positiv effekt for både borgere og medarbejdere

Type2dialog har gennem 15 år udviklet effektive processer, der forstyrrer den daglige drift minimalt, sikrer hurtig transfer af ny viden og skaber mærkbar værdi for borgerne – i stedet for at tage tid fra dem. Når vi hjælper med at bane værdighedspolitikkernes vej fra papir til praksis, sker det bl.a. gennem workshops, tværfaglige arbejdsgrupper, praksisobservationer og faglige moduler. Dermed kan de kommunale organisationer i løbet af kort tid høste udbytte i form af:    

 • Konkrete anvisninger for målrettede indsatser, der styrker beboernes værdighed i hverdagslivet
 • Træning i at arbejde målrettet og struktureret med kvalitetssikring gennem fastlæggelse af faglige indikatorer og brug af praksisobservationer
 • En fælles forståelse af rammerne for det gode og værdige liv på kommunens plejecentre
 • Ideer til nye veje i samarbejdet med de pårørende
 • Et stærkt afsæt for en fælles værdighedskultur på tværs af kommunens plejecentre
 • Øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere, der aktivt bliver inddraget i fortsat udvikling af deres kerneopgaver
 • Anbefalinger til det videre arbejde

Vil du vide mere?

Hvis du vil have mere information om, hvordan Type2dialog hjælper de danske kommuner med at implementere værdighedspolitik i praksis, så er du velkommen til at skrive til info@type2dialog.dk.

Du kan også læse mere om projektet og ældreministerens besøg i Køge i artiklen i Dagbladet her og på vores hjemmeside her.

 Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.