12-09-2017

Praksisnær kompetenceudvikling skal løfte demensindsatsen

Nu skal de første mange millioner fra den nationale demenshandlingsplan omsættes til et markant løft af demensindsatsen. Type2dialogs specialister er med i første geled, når frontpersonalets viden og kompetencer såvel som den relationelle koordinering i pleje- og behandlingsindsatsen skal styrkes.

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025. Heraf er 139 mio. kr. over en periode på tre år øremærket til initiativet Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner, som er en ansøgningspulje under handlingsplanens fokusområde 5: Øget videns- og kompetenceniveau. De første puljemidler er netop blevet fordelt på 32 projekter med deltagelse af kommuner, regioner, almen praksis og selvejende institutioner. Projekterne har fokus på praksisnær læring på alle niveauer i pleje- og behandlingsindsatsen – eksempelvis læring på arbejdspladsen, sidemandsoplæring og supervision.

 

Se hele listen over de fordelte midler her.  

Type2dialogs specialister står klar

På tværs af Danmark bistår Type2dialogs med rådgivning, udvikling og implementering af lokale demensstrategier, ligesom vi skræddersyr udviklingsforløb med praksisnær læring på alle organisationsniveauer. Vores udviklingsprocesser integrerer både socialpædagogiske og sundhedsfaglige metoder og sikrer, at såvel medarbejdernes viden og kompetencer som den relationelle koordinering i pleje- og behandlingsindsatsen styrkes. Derfor kan både borgere, pårørende og personale i løbet af kort tid høste helt konkrete gevinster i form af 

 • En tryggere hverdag
 • Et øget viden- og kompetenceniveau, fx ift. adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer
 • Et reduceret forbrug af antipsykotisk medicin
 • En øget relationel koordinering og dermed kvalitet i den tværfaglige indsats
 • Et fælles sprog og fælles tilgang til borgere med demens

Vores koncepter målrettet demensområdet er udviklet i overensstemmelse med regeringens nationale demenshandlingsplan, lovgivningen om værdighedspolitik, anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for Demens samt Fælles Sprog III.

Vil du vide mere?

Kontakt os på info@type2dialog.dk eller tlf. 3525 1350 for at få mere at vide om fx

 • Tidlig opsporing af demens (både ift. somatik og udadreagerende adfærd)
 • Godt pårørendesamarbejde
 • Personcentreret omsorg
 • Livskvalitet og selvbestemmelse for mennesker med demens
 • Rehabilitering og demens
 • Det tværfaglige demensmøde

 – eller læs mere her.Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.