29-10-2017

Ny film om styrket indsats over for anbragte unge med en rusmiddelproblematik

Rusmidler er en del af hverdagen for mange anbragte unge. I en ny film om forbehandlingsprogrammet PAV fortæller en ung borger, en leder af et anbringelsessted og nogle af landets førende rusmiddeleksperter om, hvordan indsatsen over for de unge kan styrkes.

- Jeg var ikke kommet videre, hvis jeg ikke havde haft en voksen at tale med, fortæller en ung kvinde, der takket være systematiske samtaleforløb blev sit hashmisbrug kvit og kom på rette spor. Hun blev mødt i øjenhøjde på rette tid og sted og er i dag i fuld gang med en ungdomsuddannelse. 

PAV står for Prøv Andre Veje og er et forbehandlingsprogram, som Type2dialog i samarbejde med Socialstyrelsen implementerer på landets åbne anbringelsessteder og botilbud. Sammen med Glad Production har vi lavet en informationsfilm om PAV.

Styrk de unges fremtidsmuligheder - tilmeld jer et gratis PAV-forløb i dag

Det er nu, I skal slå til, hvis I vil sikre jer pladser på de næste PAV-hold. Ved at uddanne medarbejdere i PAV-metoden og implementere den på jeres åbne anbringelsessted opnår I kompetencer til at

  • sikre en fælles tilgang til støtten til unge, der er i risiko for at udvikle eller som har et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler
  • opspore anbragte unge med en rusmiddelproblematik eller risikoadfærd
  • yde systematisk forbehandling gennem målrettede og helhedsorienterede samtaleforløb
  • motivere de unge til at reflektere over deres forhold til rusmidler, reducere deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling
  • bygge bro til kommunale og regionale myndigheder og relevante behandlingstilbud - og dermed sikre sammenhængende borgerforløb
  • sikre, at konkrete planer for behandling kan udarbejdes og igangsættes, mens den unge er motiveret.

Det er gratis at deltage i PAV. I skal tilmelde en leder og min. to medarbejdere, som skal deltage i kompetenceudvikling og tage ansvar for den lokale implementering af forbehandlingsmetoden. Det indebærer bl.a. dokumentation af samtaleforløb i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. 

Vil du vide mere om PAV?

Læs meget mere om PAV her eller kontakt Type2dialog på tlf. 3525 1350 eller pav@type2dialog.dk.



Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.