28-10-2017

Styrk patientsikkerheden med digital læring om ældre og medicin

Type2dialogs e-learning om bl.a. rehabilitering har gennem de seneste år været med til at løfte kvaliteten i praksis over hele landet. Nu er vi klar med et nyt digitalt læringsmodul om medicinhåndtering på ældreområdet - et tema, der også er i fokus for de risikobaserede tilsyn.

Alt for mange utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er relateret til medicin og medicinhåndtering. Derfor er det glædeligt, at flere og flere kommuner og private aktører investerer i efteruddannelse, der kan højne kvaliteten og patientsikkerheden. Type2dialogs nye e-learning-modul er udviklet i samarbejde med læger, sygeplejersker og farmaceuter og er målrettet sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i primærsektoren. Vi kalder det Digital HverdagsLæring om sikker medicin i praksis.

- I disse dage logger de første sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på vores digitale læringsportal for at blive opkvalificeret med viden om fx lovgivning, risikolægemidler, multisygdom, polyfarmaci og dokumentation. Digital HverdagsLæring er en fleksibel og let tilgængelig vej til at løfte kvaliteten i medicinhåndteringen og dermed forebygge fejl, fortæller Trille Tang Dalsgaard, der er ansvarlig for udvikling og drift af Type2dialogs digitale læringsaktiviteter.

Det ca. to timer lange modul byder både på teori, en borgercase og praksisøvelser, der sikrer effektiv transfer af den nyerhvervede viden om fx

  • hvad man skal være opmærksom på, når en borger får mange forskellige lægemidler
  • hvad man skal være opmærksom på hos borgere med demens, der får psykofarmaka
  • hvilke lægemidler, der tegner sig for flest alvorlige fejl - de såkaldte risikosituationslægemidler, heriblandt insulin og blodfortyndende medicin.

Derudover får deltagerne inspiration til, hvordan de med afsæt i forbedringsmodellen PDSA (plan-do-study-act) kan arbejde videre med kvalitetsudvikling i medicinhåndteringen - til gavn for patientsikkerheden og borgernes livskvalitet.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte chef for Strategi og Analyse Trille Tang Dalsgaard på ttd@type2dialog.dk for at få mere information om Digital HverdagsLæring - og du kan også læse mere her.Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.