13-11-2017

Kvalitetsløft i Halsnæs Kommune: Sikker medicin på ældreområdet

Mange ældre borgere får dagligt adskillige typer medicin, heriblandt såkaldte risikosituationslægemidler. I samarbejde med Type2dialog opkvalificerer Halsnæs Kommune nu 200 sundhedsfaglige medarbejderes medicinkompetencer.

To ud af tre utilsigtede hændelser, som indberettes i de danske kommuner, skyldes medicineringsfejl, og 8-15 % af alle indlæggelser af ældre skyldes utilsigtede lægemiddelhændelser. I disse år sker en tiltagende opgaveglidning til og internt i det nære sundhedsvæsen. De kommunale sygeplejersker overtager mange behandlinger og sygeplejefaglige ydelser, der tidligere blev varetaget af hospitalets personale. Det stiller stadig større krav til kompetencerne i den kommunale sygepleje, men også til sosu-personalet, der løser flere og flere medicinopgaver.

For at øge patientsikkerheden har Halsnæs Kommune derfor besluttet at opkvalificere sine sosu-assistenter og sygeplejersker i hjemmeplejen og på tre plejecentre gennem et fagligt udviklings- og træningsforløb.

- På faglige læringsværksteder stiller vi blandt andet skarpt på de nationalt udpegede risikosituationslægemidler, på vigtigheden af observation og dokumentation og på, hvordan man skaber læring af utilsigtede hændelser. De sundhedsprofessionelle får opdateret deres viden om sikker medicinhåndtering, ligesom de får redskaber til vidensdeling i det tværfaglige og interne samarbejde og til den fremadrettede kvalitetsudvikling af praksis. De styrker med andre ord fundamentet for en fælles faglig platform i forhold til sikre medicinprocesser, og de bliver rustet til at etablere effektive arbejdsgange og til at reducere antallet af utilsigtede hændelser, fortæller Camilla Neuper Kjeldal, der er farmaceut, master i kvalitetssikret lægemiddelanvendelse og sundhedsfaglig chefkonsulent i Type2dialog.

I Halsnæs Kommune bliver der desuden uddannet et hold kvalitetsagenter, som gennem et særligt tilrettelagt forløb klædes på til at udvikle kvaliteten lokalt. Kvalitetsagenterne gennemfører som de første Type2dialogs nye digitale læringsmodul om sikker medicin på ældreområdet - siden skal alle deres kolleger i gang med modulet, som kobler teoretisk viden med deltagernes daglige praksis.

Vil du vide mere om faglig udvikling på medicinområdet?

Så kontakt sundhedsfaglig chefkonsulent Camilla Neuper Kjeldal på cnk@type2dialog.dk - eller læs mere her

 

 Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.