09-03-2018

Færre unødige ventedage på hospitalet

Der udredes og behandles stadig flere, sygere og ældre danskere på landets hospitaler. Samtidig stiger taksten på medfinansiering. Det stiller krav til den kommunale sektor, som skal organisere modtagelsen af borgere – hvad enten de udskrives til eget hjem eller midlertidige pladser. Med hjælp fra Type2dialogs sundhedsfaglige eksperter har Rødovre Kommune udstukket kursen for bedre kapacitetsudnyttelse og hurtigere rehabiliteringsforløb for borgerne.

Stigningen i hospitalernes produktivitet og faldet i antallet af sengepladser udfordrer forløbskoordinationen i den kommunale indsats. 

Rødovre Kommune havde som følge af de nye takster udsigt til en tredobling af udgifterne til medfinansiering – selvom antallet af færdigbehandlede borgere, kommunen ikke kunne hjemtage, ikke var i stigning.

Ud over den økonomiske side af sagen kan unødig ventetid også få alvorlige konsekvenser for borgernes livskvalitet. For at nedbringe ventetiden og sikre, at borgerne hurtigst muligt får den rette rehabiliterende indsats, iværksatte kommunen derfor en analyseproces.

- Gennem audits, fokusgruppeinterview og nøgletalsanalyse har vi i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere fra visitation, midlertidige pladser og rehab-team afdækket, hvor og hvordan borgerflowet kan optimeres. Implementerer kommunen de løsninger, vi anbefaler, kan den hjemtage borgerne hurtigere og dermed både spare penge på medfinansiering og skabe løsninger, der understøtter borgernes behov efter en indlæggelse bedst muligt, fortæller sundhedsfaglig konsulent i Type2dialog Linda Grouleff Rørbæk.

Samlet overblik og konkrete anbefalinger

Type2dialog assisterer flere kommuner med kvalitetsudvikling på midlertidige pladser. På baggrund af en grundig analyseproces leveres konkrete anbefalinger med udgangspunkt i lokal praksis. Eksempler på anbefalinger, som sikrer, at ressourcerne udnyttes bedre, er bl.a. 

  • Tydeligere arbejdsgange og overblik over, hvem der gør hvad
  • Tydeligere visitationskriterier – hvem skal bevilges midlertidige ophold, og hvem kan hjemtages?
  • Fokus på flow på de midlertidige pladser – hvordan kommer borgerne hurtigere hjem til fortsat rehabilitering?
  • Intensiv tværfaglig indsats og bedre udnyttelse af rehab-teamet
  • Fokus på sygeplejens rolle ift. at borgerne kan indgå i rehab-forløb og undgå genindlæggelser
Vil du vide mere om kapacitetsudvikling?

Så læs videre her eller kontakt os på info@type2dialog.dk.Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.