26-02-2018

Lærerig nytårspakke fra Fremfærd Ældre

For nylig modtog alle landets kommuner og udvalgte uddannelsesinstitutioner en pakke fra Fremfærd Ældre. Med dens indhold er man rustet til at kickstarte systematisk træning og kompetenceudvikling, som i løbet af kort tid kan skabe stor værdi for både borgere og medarbejdere på velfærdsområdet.

Udsendelsen af den inspirerende nytårspakke udspringer af et ønske om at fremme videndelingen på velfærdsområderne. Derfor lå der i pakken fra Fremfærd Ældre en håndbog og redskaber til praksisnær metodetræning for ledere og medarbejdere.

Tværfaglig koordinering og øget flow i rehabiliteringsforløb

Fremfærd Ældres fokus er udvikling af kerneopgaven på det kommunale velfærdsområde, og pakkens indhold er resultatet af udviklingsprojektet Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde (DTR). DTR er en model til effektiv koordinering af indsatserne i rehabiliteringsforløb, som i dag bruges med succes på både ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

 

DTR-modellen sikrer effektive møder på en time, hvor deltagerne når at koordinere 7-10 borgerforløb på tværs af faggrupper, vagter, afdelinger mv. Medarbejdernes faglige kompetencer kommer systematisk i spil, og den kontinuerlige koordinering og opfølgning på indsatser sikrer flow og udvikling i borgerens rehabiliteringsforløb.

Principperne bag metoden kan også anvendes til andre tværfaglige møder ifm. fx triage, demens og udskrivning.

 

Med udsendelsen af læringspakken håber Fremfærd Ældre at inspirere endnu flere til at videreudvikle kvalitet og flow i fremtidens rehabiliteringsforløb, så borgerne hurtigere kan indfri deres mål.

Vil du vide mere?

Type2dialog laver praksisnære træningsforløb til udrulning af DTR i både små og store organisationer.
Få mere information herTilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.