Effektive administrative løsninger

En effektiv administrativ understøttelse er en forudsætning for, at medarbejdere og ledere i alle dele af organisationen hver dag kan levere en god borgerrettet service. En effektiv administrativ understøttelse er samtidig en forudsætning for, at der hele tiden er en pålidelig og tidstro ledelsesinformation, der gør at der kan tages de rigtige beslutninger på alle niveauer i organisationen. Type2dialog har opbygget metoder og tilgange, der kan være med til at udvikle, effektivisere og forbedre den administrative understøttelse. Det uanset om målet er en højere kvalitet, en realisering af administrative besparelser eller en god implementering af nye systemer og arbejdsgange.

 

Fastlæggelse af mål for udviklingen af administrationen

Type2dialog understøtter dialogen i organisationen om hvilke mål, der skal fastsættes for udvikling af den administrative understøttelse. Det sker bl.a. gennem målbillede-workshops, med deltagelse af ledere og medarbejdere. Der er dialog om:

 • Hvilken organisationsmodel skal understøttes?
 • Hvilke mål skal understøttes?
 • Hvilke ressourcer kan frigøres?
 • Hvilke gevinster skal realiseres?
Sammenhængs- og barriereanalyse

Type2dialog er eksperter i at kortlægge og skabe sammenhænge. Den administrativ understøttelse går på tværs af alle enheder og organisatoriske lag. Hvis administrationen ikke hænger sammen, bliver den for dyr og kvaliteten bliver for dårlig. Det går ud over kerneydelserne og dermed både borgerne og medarbejderne. Type2dialog kan gennem en barriereanalyse, med interviews i hele organisationen, identificere hvilke barrierer der hindrer en sammenhængende administration og hvad der skal til for at skabe sammenhæng. Vi hjælper bl.a. med at finde svar på:

 • Hvilke sammenhænge der skal skabes i administrationen?
 • Hvordan digitaliseringen kan understøtte kerneforretningen?
 • Hvilke barrierer der er for at nå målene?
Design af nye adminstrative løsninger

Et administrativ design er kendetegnet ved at være gennemførligt, ønskeligt og levedygtigt.

For at skabe et administrativt design for hele organisationen, eller for en enkelt stående løsning, f.eks. ved implementering af et nyt fagsystem som Nexus eller DUBU, skal der formuleres de målsætninger, som det fremtidige design skal opfylde. Type2dialog kan med afsæt i vores administrative designmodel hjælpe med at give svar på:

 • Hvilke behov brugerne har
 • Hvile behov der er for ressourcer og kompetencer
 • Hvilke ønsker der er til arbejdsgange, processer og digital understøttelse
 • Hvilke nye behov der er for forandringer i organisering og styring
 • Hvilke behov der er for investeringer og hvilke mulige gevinster der kan realiseres
Fastlæggele af en fælles administrativ metode

En administrativ metode er en systematisk tilgang (procedure) til at arbejde med administrative opgaver. Det omfatter en fælles tilgang til at arbejde med processer, digitalisering, kompetencer og adfærd, der anvendt på den rigtige måde skaber en effektiv og sammenhængende administration. Type2dialog kan hjælpe med at finde svar på:

 • Hvilken metode kan bedst understøtte en fælles administration?
 • Hvilke principper skal den administrative organisering hvile på?
 • Hvordan kan metode og principper understøtte de mål der er sat?
Implementering af nye administrative løsninger

Type2dialog er eksperter i implementering af nye løsninger. Vi hjælper med at fastlægge hvilken implementeringstilgang der virker bedst, når rammer, regler, arbejdsgange og systemer ændrer sig på samme tid, og det skal understøttes af en ændret kultur, nye vaner og nye kompetencer samt færdigheder. Vi kan understøtte forandringen gennem:

 • Problembaseret læring med fokus på forandringens forskellige dilemmaer
 • Udarbejdelse af nye procedurer og arbejdsgange
 • Opbygning af nye kompetencer
 • Konkret anvisning af nye adfærd, der understøtter realisering af de forventede gevinster
Realisering af gevinster, når fagsystemer (DUBU, NEXUS mm.) implementeres

Der sker løbende udskiftning og opgradering af fagsystemerne. I disse år skifter mange kommuner løsninger på børneområdet, hvor mere end 70 kommuner skal gennem implementering af DUBU 3.0.

 

Med en gennemtænkt opsætning af systemet og en efterfølgende fokuseret implementering i hele organisationen, kan man opnå:

 • En forbedring af den administrative effektivitet
 • En større omkostningsbevidsthed hos sagsbehandlerene, når der vælges ydelser og vælges hhv. interne og eksterne leverandører
 • Bedre styringsinformation til opfølgning på beslutninger omkring serviceniveau og økonomi
 • Et grundlag for en vurdering af om de tildelte ydelser giver den ønskede effektiv med afsæt i indsatstrappen

 

Type2dialog kan hjælpe kommunen gennem alle dele af implementering med projektledelse og kompetencer inden for økonomisk og faglig styring, opbygning af ydelseskataloget og implementering samt den efterfølgende adfærdsændring i hele organisationen. Læs mere - klik her

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt chefkonsulent Christian Braad på tlf. 2384 6968 eller cb@type2dialog.dk


 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.