Flow- og kapacitetsudvikling på midlertidige pladser

Skab mere effektive forløb af høj kvalitet - udnyt ressourcerne bedre

Oplevelsen af konstant pres, flaskehalse og for lidt flow. Det er hverdag på mange af landets midlertidige pladser, som anvendes til at løse mange forskellige opgaver - fx døgnrehabilitering, palliation, forebyggelse af indlæggelser, afklaring, aflastning og ventepladser. Mangfoldigheden er stor, både i forhold til formål, drift og økonomi.

Gennem grundige arbejdsgangsanalyser, mødetræning og supervision mv. hjælper Type2dialogs specialister med at løfte kvaliteten og effektiviteten på jeres midlertidige pladser.

Få hjælp til at strukturere jeres mål, indsats og effekt - og til at udvikle arbejdsgange, der understøtter samarbejdet og koordineringen på tværs af alle leverandører og visitationen samt eksterne samarbejdspartnere som hospitaler og almen praksis.

Jeres udbytte
  • Optimeret anvendelse af pladser
  • Effektive arbejdsgange
  • Kompetenceløft, der skaber arbejdsglæde
  • Eliminering af flaskehalse
  • Øget kvalitet
  • Bedre flow i borgernes rehabiliteringsforløb
Vil du vide mere?

Kundecase: Læs om, hvordan man i Haderslev Kommune har øget flowet.

Artikel: Viden på Tværs har også beskrevet, hvordan man med Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde arbejder mere målrettet og effektivt - og dermed udnytter pladserne bedre. 

Læs mere om Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde, som i dag bruges på såvel ældre- og sundhedsområdet som det specialiserede voksenområde.

 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på info@type2dialog.dk


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.