Ældre og medicin

Reducér antallet af utilsigtede hændelser

Borgere tilknyttet det kommunale ældreområde får i gennemsnit ti lægemidler tre gange om dagen - heriblandt ofte risikosituationslægemidler.

Når menneskets fysiologi ændres med alderen, kan det også påvirke medicinens virkning og bivirkninger. Det siger lidt om, hvor kompleks en opgave det er at håndtere borgernes medicin i hjemmeplejen og på plejecentre, rehabiliteringscentre og sygeplejeklinikker etc.

Men opgaven skal tages alvorligt, fordi medicin har stor indflydelse på de ældres mestringsevne og livskvalitet.

Undersøgelser viser, at 67 % af alle utilsigtede hændelser (UTH) på det kommunale velfærdsområde er relateret til medicin, og at 8-12 % af de ældres hospitalsindlæggelser skyldes medicinrelaterede hændelser. Forekomsten tredobles, hvis man kun ser på genindlæggelser - og en stor del af indlæggelserne synes at være forebyggelige.

Strategisk analyse og kompetenceløft 

Med systematik, viden og de rette kompetencer behøver det heldigivis ikke at være så svært at øge kvaliteten, effektiviteten og ikke mindst sikkerheden for både medarbejdere og borgere. Type2dialogs farmaceuter er eksperter i kvalitetsudvikling på medicinområdet og kan skræddersy en løsning ud fra jeres behov og problemstillinger. Vi laver eksempelvis strategiske analyser og kompetenceudvikling, der giver gevinst i form af 

  • overblik over hverdagskvaliteten i jeres medicinhåndtering
  • øget viden om medicin og kvalitetssikring
  • læring af utilsigtede hændelser - og færre af dem
  • færre indlæggelser og genindlæggelser
  • fælles fagligt sprog og større arbejdsglæde 
  • opdaterede procedurer, standarder og instrukser
  • styrket dokumentationspraksis
  • redskaber og viden til jeres fremadrettede kvalitetsudvikling og etablering af effektive arbejdsgange
  • effektiv transfer af ny viden til hverdagens praksis

Type2dialog bidrager også til forskningen på området. Læs fx om dette projekt, der sætter spot på ældre og antidepressiv medicin

 

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte farmaceut, master i kvalitetssikret lægemiddelanvendelse og sundhedsfaglig chefkonsulent Camilla Neuper Kjeldal på cnk@type2dialog.dk eller tlf. 2396 5737.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.