Rehabilitering i hjemmeplejen

Fra kompenserende pleje til rehabiliterende indsats

Takket være den rehabiliterende arbejdsform kan medarbejderne i landets kommuner arbejde mere systematisk for at øge de ældre borgeres livskvalitet.

I stedet for at se borgeren som en passiv modtager af hjælp og kompensation, arbejdes der målrettet for, at borgeren gennem aktivitet og træning kan bevare eller genvinde færdigheder, der gør det muligt at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det sker med udgangspunkt i borgernes egne mål og gennem målrettet tværfagligt samarbejde.

Men ét er at have en strategi, noget andet er at omsætte den til handling i yderste led hos borgeren. Det kræver en grundlægende adfærds- og holdningsændring blandt medarbejderne. Og det kræver, at indsatsen bliver organiseret rigtigt.

Landets bedste til implementering af rehabilitering

Gennem mere end 15 år har Type2dialog arbejdet med implementering af rehabilitering i hjemmeplejen ud fra vores egne driftssikre koncepter.

Vi er i dag Danmarks førende konsulenthus på området. Det er vi, fordi vi kender velfærdsområdet indefra, og fordi vi ved, at rehabilitering bliver mest effektivt implementeret, hvis tilgangen indarbejdes på strategisk niveau som en del af en organisatorisk kulturforandring.

Ud over at rådgive og bistå organisationer, der vil udvikle en rehabiliterende arbejdsgang, leverer vi undervisning, supervision, analyser og audits mm. 

Sammen med to danske kommuner har vi udviklet en model, der sikrer effektiv koordinering af den tværfaglige indsats - og mange private og offentlige organisationer løfter kvaliteten med vores e-learning om rehabilitering.  

Vil du vide mere? 

Kontakt os på info@type2dialog.dk, hvis du vil vide mere om rehabilitering i hjemmeplejen.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.