Tidlig opsporing

Forebyg indlæggelser til gavn for borgernes livskvalitet og kommunens budget

En hospitalsindlæggelse kan have store omkostninger for den enkelte borgers livskvalitet såvel som for kommunens økonomi i form af medfinansiering. Derfor giver det god mening at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser eller genindlæggelser. 

Tidlig opsporing kræver, at medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre har fokus på at observere og reagere hurtigst muligt, hvis en ældre borgers almentilstand ændres. 

Vores processer og modeller til tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser sikrer en systematisk indsats baseret på

  • et reelt kompetenceløft
  • en effektiv implementering af en ny kultur
  • en ny arbejdspraksis i organisationen

Gevinsterne kan måles direkte hos såvel den enkelte borger, i forhold til medarbejdernes arbejdsglæde samt jeres ressourceforbrug.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 3525 1350 eller info@type2dialog.dk


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.