Et godt psykisk arbejdsmiljø er nøglen til trivsel, fastholdelse og faglig udvikling

Type2dialog er autoriseret arbejdsmiljørådgivere på det psykosociale område og har i mange år hjulpet vores kunder med at skabe trivsel og udvikle et godt arbejdsmiljø hvor faglig og personligudvikling har de bedste betingelser.

Hvad kan vi hjælpe jer med?

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet?

Type2dialog er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet inden for det psykosociale område. Har I fået et påbud, kan vi derfor hjælpe med at undersøge og løse problemerne.

Typer af påbud
Der er flere typer af påbud og vi kan hjælpe med det psykiske arbejdsmiljø, uanset hvilken type af påbud I har fået. Vi kan hjælpe med alle dele af processen lige fra undersøgelse til indsats og evaluering.

Præcis, hvilken indsats der er behov for, afhænger af:

 • hvilken virksomhed I er
 • hvilken type af påbud, I har fået
 • hvori problemet består


Kontakt os derfor meget gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Strakspåbud
Et strakspåbud betyder, at virksomheden straks skal tage initiativ til at rette op på problemet.

Påbud med frist
Et påbud med frist betyder, at virksomheden skal finde en løsning på problemet inden for en fastsat frist, og kan fortsætte arbejdet imens.

Aftaleforløb
Arbejdstilsynet kan i to tilfælde tilbyde et aftaleforløb, hvor virksomheden får hjælp fra Arbejdstilsynet til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet.

Aftaleforløb kan tilbydes når et tilsyn har konstateret et problem i én afdeling, som muligvis også kan være et problem i andre afdelinger af virksomheden.

Det bruges også, når et tilsyn har konstateret et problem, men endnu ikke afdækket om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det er især relevant ved komplekse problemstillinger, for eksempel inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)
Et undersøgelsespåbud betyder, at Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at  arbejdsforholdene ikke er forsvarlige. Det kan de konstatere ved en generel undersøgelse af virksomheden eller ved en løbende kontrol.

Påbuddet betyder, at virksomheden skal undersøge, om forholdene er forsvarlige.

Ved et påbud inden for det psykiske arbejdsmiljø er det et krav, at undersøgelsen foretages af en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret af Arbejdstilsynet.

Kompetencepåbud
Arbejdstilsynet kan give et kompetencepåbud sammen med et af de andre påbud.

Et kompetencepåbud skal sikre, at virksomheden bruger de kompetencer, der skal til, for at løse problemet.

Et kompetencepåbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø indebærer altid, at virksomheden skal bruge en arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret af Arbejdstilsynet indenfor det psykosociale område.

Forebyggelse og kvalitetsudvikling

Din organisation kan få flere forskellige typer påbud fra Arbejdstilsynet, når Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke leves op til arbejdsmiljølovgivningen. Ens for alle påbud er, at de skal tages alvorligt, og det er nødvendigt at sig konkret til indholdet og igangsætte tiltag, som løser problemet.

Påbud kan både være dyre og forstyrrende, og vi anbefaler derfor altid at være på forkant med arbejdsmiljøet.

Psykisk arbejdsmiljø er en kompleks størrelse. Det hænger blandt andet sammen med:

 • hvilke arbejdsopgaver I har
 • hvordan arbejdet er organiseret og tilrettelagt
 • hvordan I samarbejder og kommunikerer
 • hvordan ledelsen fungerer


Nogle udfordringer er typiske og går igen på mange arbejdspladser og i forskellige jobfunktioner. F.eks. stress og arbejdspres, vold og trusler, krænkende handlinger.

I Type2dialog har vi erfaring fra en lang række opgaver med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø gennem trivselsarbejde, bedre arbejdstilrettelæggelse, bedre kommunikation, organisatorisk kapacitet og relationel koordinering.

Psykisk arbejdsmiljø og Systematisk forbedringsarbejde
Vi kan hjælpe jer med at arbejde systematisk med forebyggelse og kvalitetsforbedringer af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

I Type2dialog arbejder vi efter principperne i Forbedringsmodellen. Vores erfaring fra opgaver i mange forskellige organisationer omfatter bl.a.

 • Øget trivsel, fastholdelse og arbejdsglæde
 • Kulturforandring og teambuilding
 • Forråelse og psykologisk tryghed
 • Mobning og seksuel chikane
 • Vold og trusler
 • Nærved oplevelser
 • Reduktion i sygefravær
 • Samarbejdsudfordringer og konflikthåndtering
 • Individuel coaching og sparring
 • Medarbejderudvikling
 • Organisatorisk kapacitet og samarbejde


Kontakt os for at høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer med at arbejde forbyggende og kvalitetsudviklende ift. jeres arbejdsmiljø.

Vil I søge Arbejdsmiljøpuljen?

Tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen
Type2dialog er autoriseret af Arbejdstilsynet som rådgiver inden for det psykosociale område.

Sammen med os kan I søge tilskud til projekter, der skal forebygge psykisk nedslidning.

Hvordan søger I tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?
Vi kan hjælpe jer med at udforme ansøgningen. Hvis I får tilskud, kan det også bruges til at dække udgifter til ansøgningen. Man må blot ikke indgå en egentlig aftale med en leverandør, før pengene er bevilget.

Der er enkelte krav til de ansøgninger, der kan godkendes i Arbejdstilsynet.

 • Projektet skal have til formål at forebygge fysisk og psykisk nedslidning i virksomheder med højst 50 medarbejdere.
 • Formålet skal ligge ud over det, der kræves i lovgivningen. Der skal altså være tale om en særlig indsats eller noget, I vil afprøve. Puljen kan derfor heller ikke søges til projekter, der har til formål at udbedre et eventuelt påbud fra Arbejdstilsynet.


I Type2dialog er vi uddannede til at arbejde efter principperne i Forbedringsmodellen og afprøvninger af nye tiltag. Vi har erfaring med kvalitetsudvikling og forbedringsprojekter fra en lang række organisationer.

Kontakt os gerne for at høre nærmere om hvordan I kan søge arbejdsmiljøpulje, samt hvordan vi kan hjælpe jer.

Kontakt vores dygtige konsulent

Linda Stick

Linda Stick

Chefkonsulent
Master i organisationspsykologi,
Marte Meo terapeut og sygeplejerske

+45 23 84 69 15
ls@type2dialog.dk