Læs hvordan vi har hjulpet andre

Innovationsfonden

Udvikling af et digitalt dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom og deres pårørende

Randers Kommune

Implementering af fremskudt rehab-team og rehabilitering i hjemmeplejen

Socialstyrelsen

MOVE - implementering af rusmiddelbehandling til unge

Københavns Kommune

Bedre styring af børneområdet – Implementering af DUBUs ydelseskatalog

Den Sociale Virksomhed - RegionH

Medicin i socialfaglig kontekst

Køge Kommune

Pårørendesamarbejde på demensafsnit

Socialstyrelsen

PAV: Et forbehandler program til unge der anvender rusmidler

Syddjurs Kommune

Optimering af sygeplejeklinikker

Ballerup Kommune

Sammenhængende borgerforløb

Sønderborg Kommune

Rehabilitering i socialpsykiatrien

Syddjurs Kommune

Review af styringspraksis på det specialiserede socialområde i Syddjurs Kommune

Hvidovre Kommune

Fremtidens myndighed - læringsforløb for rådgivere og ledere på voksenområdet

Gladsaxe Kommune

Kvalitet i medicinprocessen - klar til tilsyn

Lolland Kommune

Analyse af praksis på det specialiserede socialområde i Lolland Kommune

Fredensborg Kommune

Videreudvikling af akutområdet

Haderslev Kommune

Det Tværfaglige Koordineringsmøde - med fokus på demens

Esbjerg Kommune

Kvalitet i misbrugsbehandling - analyse og udvikling af substitutions- og heroinbehandling

Glostrup Kommune

Øget kvalitet på midlertidige Pladser

Odder Kommune

Aktiv Hverdag i plejeboliger

Bruger-Hjælper Formidlingen

Medicinfagligt kompetenceløft

Bornholms Regionskommune

Implementering af Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

Billund, Vejen og Varde Kommune

Sundhedsfremme på handicapområdet

Haderslev Kommune

Kvalitetsløft på tværs af myndighed og korttidspladser

Ringsted Kommune

Implementering af den rehabiliterende organisation

Brøndby Kommune

Sikker medicin i ældreplejen

Kalundborg Kommune

Kulturforandring på det specialiserede voksensocialområde

Allorfik - Grønland

Misbrugsforebyggelse i Grønland

Hillerød Kommune

Udvikling og implementering af model for øget borgerinvolvering


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.