Medicinfagligt kompetenceløft

– Digital hverdagslæring øger patientsikkerheden og arbejdsglæden

Baggrund

Der er stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der kan støtte og pleje borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I gennemsnit får borgerne omkring 10 forskellige præparater dagligt, hvilket indebærer en høj risiko for utilsigtede medicinrelaterede hændelser. Derfor er det afgørende, at medarbejdere uden sundhedsfaglig baggrund har den fornødne viden om, hvordan borgernes medicin skal håndteres, hvordan den virker og skal opbevares, og at de kender lovgivningen og reglerne for dokumentation. Som Danmarks største private leverandør af hjælp og pleje har Bruger - Hjælper Formidlingen (BHF) konstant fokus på at styrke fagligheden i sit landsdækkende vikarkorps, som døgnet rundt rykker ud med kort varsel. Gennem løbende kompetenceudvikling sørger BHF for at kunne leve op til myndighedernes stigende kvalitetskrav, fx i forhold til patientsikkerhed.

 

Løsning

BHF valgte i 2016 at investere i Type2dialogs digitale læringsmodul ”Sikker medicin i praksis” – landets første og eneste målrettet personale på handicapområdet. Modulet er produceret i samarbejde med TV-Glad og gennemføres dels som e-learning, dels i praksis, hvor deltagerne gennem en række øvelser omsætter deres nye viden til handling, refleksion og inddragelse af borgere og kolleger. Gennem en række praksisnære visuelle cases med beboere på bosteder formidles det teoretiske stof om retningslinjer, lovgivning, lægemiddel- typer og deres virkning, observation, dokumentation, tværfagligt samarbejde mm. Deltagerne har adgang til den digitale læringsplatform i flere måneder, så de løbende kan genopfriske deres viden.

”Type2dialogs digitale hverdagslæring formidler lovgivning og evidens- baseret viden i øjenhøjde med vores medarbejdere, så de kan håndtere borgernes medicin på korrekt og sikker vis. Det er guld værd i vores bestræbelser på løbende at opkvalificere vores stab, så vi bedst muligt kan imødekomme borgernes behov og leve op til myndighedernes høje kvalitetskrav.”

— Bitten Beyer, Vikarchef, Bruger-Hjælper Formidlingen

”Som vikar har jeg et stort ansvar for borgernes sikkerhed og trivsel. Takket være det digitale læringsmodul har jeg fået vigtig viden om lovgivningen, lægemiddelformer, dokumentationskrav og om, hvordan jeg skal observere borgeren. Jeg føler mig bedre forberedt til at samarbejde om borgernes medicin nu...”

— Nikolaj Kern Lund, Vikar, Bruger-Hjælper Formidlingen

Resultater

Med en fælles faglig platform har BHF’s hastigt voksende vikarkorps fået adgang til systematisk og effektiv kompetenceudvikling, der bygger bro mellem det pædagogiske arbejde og medicinområdet. Medarbejderne kan dermed i endnu højere grad være med til at øge sikkerheden i håndteringen af borgernes medicin. Men ud over at styrke kvaliteten i kerneopgaven har kompetenceløftet også øget arbejdsglæden, trygheden og den faglige stolthed i vikarkorpset, og BHF har fået meget positiv feedback fra både borgere og kommunale samarbejdspartnere.

Mål
  1. Medarbejderne i BHF skal have opgraderet deres viden om medicin, så de i endnu højere grad kan være med til at øge patientsikkerheden og livskvaliteten blandt borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.
  2. BHF skal fremadrettet kunne leve op til myndighedernes stigende kvalitetskrav og holde trit med den stigende efterspørgsel efter kvalificeret assistance.
  3. Trygheden for medarbejdere uden sundhedsfaglig baggrund skal øges.
Resultater
  1. BHF’s medarbejdere er blevet klædt på til at forebygge utilsigtede hændelser og sikre tryghed og dermed større livskvalitet hos den enkelte borger.
  2. Medarbejderne er spredt over hele landet, men har med læringsmodulet fået en fælles faglig platform for arbejdet med medicin med borgeren i centrum.
  3. Arbejdsglæden er øget blandt medarbejderne, som føler sig bedre rustet til at samarbejde ift. medicinhåndteringen. 

Kontakt vores dygtige konsulent


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.