Øget kvalitet på midlertidige Pladser

– Udvikling af kvalitetsstandard, arbejdsgang, triageredskaber og samtaleredskaber på de midlertidige pladser i Glostrup kommune

Baggrund

Midlertidige pladser i Glostrup Kommune mærker som mange andre kommunale kortidspladser, at antallet af borgere med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger stiger. Det stiller store krav til effektivt flow, tværfagligt samarbejde og kompetent personale. Risikoen for klagesager er overhængende, og i foråret 2017 blev der, baseret på en klagesag, foretaget en uvildig undersøgelse af Midlertidige Pladser. Undersøgelsen pegede på udfordringer i de daglige arbejdsgange og afdækkede forbedringspotentiale i risikovurderingen af borgerne og det tværfaglige samarbejde.

Løsning

I fællesskab designede Type2dialog og ledelsen for de midlertidige pladser en flersporet proces, der målrettet over fem måneder skulle sikre:

• Udarbejdelse af en overordnet kvalitetsstandard

• Udarbejdelse af arbejdsgang for borgerforløb

• Udvikling af redskaber til triage

• Udvikling af møde- og samtaleredskaber

Type2dialog arbejdede tæt sammen med ledelsen og nøglepersoner fra afdelingen om udvikling og implementering af arbejdsgangene og redskaberne, som løbende blev introduceret til medarbejderne på faglige workshops.

”Sammen med Type2dialog har vi fået endnu mere kvalitet, faglighed og struktur på dagsordenen. Vi har i fællesskab udviklet en ny arbejdsgang og redskaber, der passer til netop vores hverdag, og som sikrer effektive og sammenhængende borgerforløb – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vores samarbejde internt i personalegruppen og med andre faggrupper og sektorer er styrket, og borgerne giver udtryk for, at de oplever en professionel og tryg tilgang i mødet med vores personale”.

— Sophie Brohus, Afdelingsleder, Midlertidige Pladser, Glostrup Kommune

“Vores hverdag er anderledes struktureret nu. Vi arbejder effektivt i vores nye teams omkring borgerens forløb. Vores nye arbejdsgange og redskaber hjælper os til at fokusere på kerneopgaven, og jeg føler, at kvaliteten er steget markant. Det er stadig nyt det hele, men jeg føler mig tilpas udfordret. Jeg oplever, at man ude i byen også taler om en afdeling i positiv forandring – og det er fedt at være med til.”

— Heidi Jensen, Social- og sundhedsassistent, Glostrup Kommune

Resultater

Kvalitetsstandarden har været med til at sætte og synliggøre et fagligt niveau i afdelingen. Den skærper fokus på den overordnede kerneopgave og den indsats, der tilbydes på Midlertidige Pladser. Kvalitetsstandaden bruges som en fælles reference af både borgere, pårørende og personalet.

Arbejdsgangen giver personalet det fornødne overblik over alle opgaver, ansvarsfordeling, dokumentation, møder og de faglige screeninger, der ligger i borger- forløbet. Dermed udnyttes både tid og fagkompetencer langt bedre, og det har både styrket den mono- og tværfaglige indsats.

Triageredskaberne giver personalet mulighed for at foretage en ”her og nu”risikovurdering af borgers helbredsmæssige tilstand og herudfra iværksætte handling. Det giver både borger og personale en tryghed i hverdagen at kunne forebygge forværring i borgers tilstand.

Samtaleredskaberne har medvirket til, at borger i højere grad føler sig i centrum, og at personalet fremstår velforberedt og professionelt. At have en dagsorden og en struktur for mødet er en god støtte for personalet og sikrer, at alle relevante emner belyses. Mødestrukturen skaber rammerne for at drøfte både borgerens målsætninger og afdelingens muligheder for at imødekomme disse. Borgere og pårørende udtrykker, at netop denne forventningsafstemning og opsamling er afgørende for det gode forløb.

Indsatsmål
  • Udarbejdelse af kvalitetsstandard
  • Udarbejdelse af arbejdsgang
  • Udvikling af redskaber til triage
  • Udvikling af redskaber til samtaler og møder 
 

 

Resultater
  • Kvalitetsstandarden blev udviklet i løbet af sommeren 2017 og politisk godkendt i november 2017.
  • Arbejdsgangen blev introduceret for medarbejderne på faglige workshops i august 2017 og anvendes nu ved alle nye borgere på Midlertidige Pladser.
  • Kvalitetsstandarden blev udviklet i løbet af sommeren 2017 og politisk godkendt i november 2017.
  • Kvalitetsstandarden blev udviklet i løbet af sommeren 2017 og politisk godkendt i november 2017.
 

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.