Bedre styring af børneområdet

– Implementering af DUBUs ydelseskatalog i Københavns Kommune

Baggrund

Type2Dialog hjælper Københavns Kommune med at implementere DUBUs ydelseskatalog og identificere gevinsterne. Ydelseskataloget er tilføjet til DUBU 3.0, som gik i luften i 2019.

Formålet med DUBU er, at understøtte myndighedsfunktionen for udsatte børn og unge, så sagsbehandlerne får den bedst mulige IT-understøttelse, når de skal varetage udsatte børn og unges behov.

Ydelses- og leverandørkataloget i DUBU 3.0 åbner op for en ny type af styrings­infor­mation om kommunens tildeling af sociale ydelser. Det omfatter bl.a. oplysninger om aktivitet, visitationspraksis, økonomiske disponeringer, enhedsomkostninger på ydelser og brug af leverandører mm.

Informationen kan understøtte en mere sikker faglig og økonomisk styring, der tager afsæt i disponerede udgifter og forventede aktiviteter, og på sigt også i opnåede resultater. Det giver et godt afsæt for en mere sikker faglig og økonomisk styring og på sigt også en resultatsstyring.

Bedre data kan være med til at skabe større viden om indsatser, omkostninger og effekten af de konkrete sociale indsatser kommunen. Det understøtter, at kommunen kan arbejde dataunderstøttet og målrettet med at reducere udgiftspresset på det specialiserede børne- og ungeområde. Herudover giver modulet mulighed for at effektivisere den samlede administration. 

 

​Mulige gevinster ved brug af DUBU

 • En bedre styring af de ydelser der visiteres
 • En øgede fokus hos sagsbehandlerne på sammenhængene mellem kvalitet og omkostninger
 • En kobling af den faglige og økonomiske styring direkte til indsatstrappen
 • En systematisk opfølgning på at borgerne når de forudsatte mål, så indsatsen kan aftrappes
 • En bedre styring af aktivitet og omkostninger hos kommunens egne tilbud
 • En bedre forhandlingsposition over for eksterne leverandører, så pris og kvalitet hænger sammen
 • En reduktion af de administrative omkostninger til bogføring gennem digital fakturamatch
 • Et bedre registreringsgrundlag for indhentning af refusioner
 • En ledelsesinformation der muliggører en strategisk dialog baseret på fakta med det politiske niveau

Hvad kan vi hjælpe med?

 • At planlægge og styre processen, tilpasset jeres behov
 • Skabeloner til ydelseskataloget
 • At kvalitetssikre ydelses- og leverandørkatalog
 • En 80% færdig governancemodel og arbejdsgange, der blot skal tilpasses jeres virkelighed
 • Kompetenceudvikling, der kan understøtte en ændret adfærd i hele organisationen
 • At der er fokus på gevinstrealisering i hele processen

Kontakt vores dygtige konsulent


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.