Aktiv Hverdag i plejeboliger

Rehabilitering, livskvalitet og træning - sundhedsfaglig implementeringsproces i Odder Kommune

Baggrund

Odder Kommune har fokus på at øge kvaliteten og effektiviteten på ældre- og sundhedsområdet og har i samarbejde med Type2dialog implementeret den rehabiliterende arbejdsform i hjemmeplejen og på plejecentre. Fokus har i første fase været at få mere fysisk træning ind i hverdagen for at styrke borgernes funktionsevne, så de bedre kan deltage i meningsfulde hverdags-aktiviteter.

Løsning

For at øge kvaliteten i kerneopgaven og på længere sigt effektiviteten, designede kommunen og Type2dialog udviklings-processen Aktiv Hverdag, der kobler to strategiske indsatser: 1) Afprøvning og implementering af den rehabiliterende arbejdsgang med inddragelse af 32 beboere i et pilotprojekt og 2) Sundhedsfaglig kompetenceudvikling af medarbejderne samt supervision af deres ledere. Det tværfaglige samarbejde blev med afsæt i Type2-dialogs META-model (Medicin, Ernæring, Træning og Aktivitet) integreret i praksis, således at alle i dag kan arbejde målrettet for, at borgeren når sit personlige mål i form af en meningsfyldt aktivitet.

”Vi kan med stolthed konstatere, at begge mål med projektet er nået: Beboernes livskvalitet og fysiske formåen er øget, og der er frigjort ressourcer til opgaver med et aktiverende og omsorgsmæssigt sigte. Vi har nu implementeret en tværfaglig samarbejdsmodel, som sætter os i stand til at håndtere mere plejekrævende beboere i fremtiden.”

— Anne Juul Sørensen, Ældrechef, Odder Kommune

“Aktiv Hverdag har styrket personalets faglige indsats og teamsamarbejdet til gavn for beboerne, som har genvundet tabte færdigheder og fået mod på flere opgaver og oplevelser. Derfor fortsætter vi arbejdet med at få rehabilitering integreret systematisk i hverdagen.”

— Bente Markfoged Jensen, Leder af Plejeboligerne Bronzealdervej, Odder Kommune

Resultater

Både de organisatoriske og de borgerrettede resultater af Aktiv Hverdag er bemærkelsesværdige: Medarbejdernes viden om træning og rehabilitering er øget, og da læringen foregik sideløbende med kvalitetsudviklingen af den daglige drift, blev den nye viden omgående omsat til ændret adfærd i dagligdagen.

Ugentlige tværfaglige møder har styrket en fælles rehabiliterings-kultur såvel som det interne samarbejde i organisationen på tværs af fag og døgnet. Også samarbejdet med eksterne partnere er forbedret, og både ledere og medarbejdere har skærpet deres blik for, hvordan en øget kommunikation kan højne kvaliteten og udbyttet af indsatserne.

Efter pilotafprøvningen af den nye arbejdsgang angav flertallet af de deltagende beboere, at deres livskvalitet og autonomi var højnet. Takket være et målrettet samarbejde mellem beboere og tværfagligt personale forbedrede 59 % af beboerne over en 12 ugers periode deres funktionsevne – 12,5 % i en sådan grad, at de fik behov for mindre hjælp.

Medarbejdernes øgede arbejdsglæde har stor positiv effekt på kvaliteten af deres arbejde og fastholdelsen af dygtigt personale.

Kortsigtede mål
  1. Beboere, der deltager i pilotafprøvningen, har helt eller delvist nået deres mål.
  2. Beboerne øger funktionsevnen.
  3. Beboere, der deltager i pilotafprøvningen, oplever en øget livskvalitet/autonomi.
  4. Medarbejderne har øget deres viden om træning og   rehabilitering.
Resultater (efter 12 måneder)
  1. 97 % har helt eller delvist nået deres mål. Over 1/3 har nået deres mål 100 % eller mere.
  2. Ca. 60 % af beboerne har øget deres funktionsevne, og de øvrige har fastholdt den.
  3. 81 % oplever en øget livskvalitet/autonomi.
  4. Medarbejderne har i gennemsnit øget deres viden om træning og  rehabilitering med 25 %. 

Kontakt vores dygtige konsulent


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.