Sundhed i en socialfaglig kontekst

-på Handicap og psykiatriområdet

Baggrund for forløbet

Der er de sidste år sket en udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune på handicap- og psykiatriområdet, henimod flere ældre beboere, komplekse borgerforløb og heraf øgede krav til medarbejdere og lederes sundhedsfaglige kompetencer. Der har derfor været et ønske om at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos både ledere og medarbejdere, for at kunne leve op til de gældende retningslinjer i forhold til patientsikkerhed samt sikre den fornødne kvalitet både organisatorisk, fagligt og borgeroplevet.

Formål

Processen bidrager til:

  • At alle botilbud i Handicap & Psykiatri opnår eksterne tilsyn med tilfredsstillende kvalitet
  • At medarbejdere og ledere har et højt sundhedsfagligt niveau, og en forståelse for krydsfeltet mellem det sundhedsfaglige og det socialfaglige, og deraf skaber tryghed for borgere, pårørende og medarbejdere
  • At der er en robust organisering i og på tværs af de enkelte botilbud, der sikrer løbende og ensartet fokus på kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og læring af UTH
  • At lederne er klædt på til at lede sundhedsfaglige opgaver, og har en forståelse af opgaven og hvad det kræver af dem
 
Indhold

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at løfte det sundhedsfaglige niveau hos både medarbejdere og ledere, for hermed at øge patientsikkerheden og skabe tryghed og trivsel for både borgere, pårørende og medarbejdere. Dvs. det sundhedsfaglige niveau skal styrkes gennem en målrettet, fælles og tværgående indsats.

Der skal implementeres en kultur med løbende og systematisk kvalitetsudvikling med fokus på læring, herunder støtte til opstart af interne audits.

Dette skal implementeres gennem nedenstående processkitse:
 

Projektets faser

 

Konkrete mål for processen:
  • At medarbejderne ved hvad der forventes af dem ift. lovgivning, tilsyn og sundhedsfaglige kvalitet
  • At medarbejdernes dokumentation lever op til gældende retningslinjer og er tidstro
  • At medarbejderne og ledere kender til instrukser og viser de kan anvende disse
  • At medarbejdere og ledere kender til at arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsforbedringer

Fagområdet oplever, at Type2dialog med deres egen erfaring samt de observationer, som de har gjort i Handicap og Psykiatri, er med til at højne kvaliteten af vores dokumentation, og sætte en god retning for det fremtidige arbejde med det sundhedsfaglige område. Samarbejdet har også været med til at skabe en god dialog på tværs vores enheder og fagligheder.

— Mette Viftrup, Team koordinator, Ringkøbing-Skjern kommune, Handicap og Psykiatri, Kvalitets og samarbejdsteam.

Kontakt vores dygtige konsulent


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.