Sundhedsstyrelsen

– Implementerings- og læringsforløb om udadreagerende adfærd

Type2dialog har sammen med to andre leverandører indgået samarbejde med Sundhedsstyrelsen om kvalificering og gennemførelse af undervisningsforløb til ledere og medarbejdere i landets kommuner i perioden 2021-2024. Forløbende handler om forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd, og konkrete metoder og redskaber til dette.

Et implementerings- og læringsforløb varer typisk to måneder og vil være bygget op omkring

  • 3 undervisningsdage med masser af aktionslæring og afprøvning i praksis
  • 2 workshop dage

Omdrejningspunktet er Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder på ældreområdet”. Undervisningsmodulerne og de indlagte workshops indarbejder anbefalingerne ved et helhedsorienteret fokus på sammenhængen mellem forebyggelse, håndtering og læring af konkrete praksisnære episoder.

Faglige tilgang

Vores faglige tilgang til gennemførelse af implementerings – og læringsforløbene tager afsæt i bl.a. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Konkret arbejder vi med at træne nysgerrigheden omkring ændret adfærd og derigennem få åbnet op for nye perspektiver og handlemuligheder. Målet er at anskue personen som et menneske, der har et problem, vi som fagpersoner skal støtte vedkommende i at få løst. Fremfor at anskue en person som værende problematisk eller at personen har en problematisk adfærd.

Vores faglige tilgang har afsæt i et dobbeltblik for både at sikre borgernes trivsel såvel som at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere i driften.

Gennem fælles redskaber og metoder vil vi støtte organisationerne i at forebygge, håndtere og lære af episoder med udadreagerende adfærd, vold eller trusler.

Praktiske informationer

Implementerings- og læringsforløbene er et tilbud til alle landets 98 kommuner i perioden 2021-24. Hvert forløb er fem undervisningsdage i løbet af to-tre måneder.

Tilmelding til forløb i efteråret 2021 skal ske senest den 15. juni 2021.

Tilmelding til forløb i resten af perioden skal ske inden den 1. september 2021.

Links

Se mere - også om de åbne informationsmøder (via Teams): www.sst.dk/forløb

 

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.