Demens – praksisnær kvalitetsudvikling

Stadig flere yngre borgere udvikler demens

Mennesker med udviklingshæmning eller et misbrug udvikler tidligere og hyppigere demens end den øvrige del af befolkningen. Eksempelvis kan borgere med Downs syndrom udvikle demens allerede omkring 40-årsalderen. 

En målrettet, sammenhængende demensindsats kan fremme livskvaliteten og trygheden for den enkelte borger og de pårørende. Men den stiller store krav til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring borgerne. 

Type2dialogs kvalitets- og organisationsudvikling målrettet demensområdet integrerer både socialpædagogiske og sundhedsfaglige metoder. Der er store gevinster at høste for både borgere, pårørende og personale, når I gennem praksisnære udviklingsforløb styrker medarbejdernes viden og kompetencer såvel som den relationelle koordinering i jeres pleje- og behandlingsindsats.   

Jeres udbytte
 • Personcentreret demensvenlig pleje- og behandlingsindsats
 • Nye socialpædagogiske metoder, der understøtter den sundhedsfaglige indsats
 • En tryggere hverdag for borgere, pårørende og personale
 • Øget viden- og kompetenceniveau, fx ift. adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer
 • Reduceret forbrug af antipsykotisk medicin
 • Øget relationel koordinering og dermed kvalitet i den tværfaglige indsats
 • Fælles sprog og fælles tilgang til borgere med demens

Type2dialogs koncepter målrettet demensområdet er udviklet i overensstemmelse med regeringens nationale demenshandleplan, lovgivningen om værdighedspolitik, anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for Demens samt Fælles Sprog III.

Ud fra jeres ønsker og behov bistår vi med rådgivning, udvikling og implementering af en lokal demensstrategi og skræddersyr udviklingsforløb med praksisnær læring på alle organisationens niveauer.

Eksempler på faglige temaer
 • Sundhedsfaglige kompetencer inden for demens
 • Tidlig opsporing af demens (både ift. somatik og udadreagerende adfærd)
 • Godt pårørendesamarbejde
 • Personcentreret omsorg
 • Livskvalitet og selvbestemmelse for mennesker med demens
 • Rehabilitering og demens
 • Det tværfaglige demensmøde
Vil du vide mere?

Så start med at læse her, eller kontakt os på info@type2dialog.dk eller tlf. 3525 1350.

Type2dialog samarbejder med Demensalliancen, hvis vision er et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens. 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.