Anbragte unge og rusmidler - Faglig kompetenceudvikling og implementeringsstøtte

Ny praksis skal styrke anbragte unges fremtidsmuligheder. Med forbehandlingsprogrammet Prøv Andre Veje (PAV) bliver personalet på landets åbne anbringelsessteder klædt på til at hjælpe det stigende antal unge, der har eller er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler. 

Type2dialog og Socialstyrelsen samarbejder med førende eksperter om at styrke indsatsen for unge, der har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. Det sker i et landsdækkende udviklingsprojekt, hvor en velafprøvet og lovende metode implementeres på kommunale, regionale og private åbne anbringelsessteder.

PAV-forbehandleruddannelsen er målrettet medarbejdere, der i hverdagen har direkte kontakt til de unge. Formålet med PAV er at sikre, at de unge får den hjælp, de har behov for, så deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse såvel som deres relationer til familie og netværk styrkes. Gennem samtaleforløb med PAV-forbehandlere får de unge støtte til at reflektere over deres forhold til rusmidler.


Bliv PAV-forbehandler og få kompetencer til at
  • sikre en fælles tilgang til støtten til unge, der er i risiko for at udvikle eller som har et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler
  • opspore anbragte unge med en rusmiddelproblematik eller risikoadfærd
  • yde systematisk forbehandling gennem målrettede og helhedsorienterede samtaleforløb
  • motivere de unge til at reflektere over deres forhold til rusmidler, reducere deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling
  • øge de unges trivsel, livskvalitet og evne til at fungere socialt, uddannelsesmæssigt etc.
  • bygge bro til kommunale og regionale myndigheder og relevante behandlingstilbud – og dermed sikre sammenhængende borgerforløb
  • sikre, at konkrete planer for behandling kan udarbejdes og igangsættes, mens de unge er motiveret.
Hvem står bag?

Socialstyrelsen har udvalgt Type2dialog til at stå for design og implementering af PAV i hele landet. Type2dialog samarbejder med en række af landets førende rusmiddeleksperter, bl.a. det kommunale tilbud Brydehuset i Ballerup, formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Mogens Seider og psykiater Henrik Rindom fra Stofrådgivningen. Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet står for indsamling af data og evaluering af PAV. Der gennemføres forløb for ca. 60 nuværende anbringelsessteder i 2017, 2018 og 2019, og der er kørt forløb i såvel Øst- som Vestdanmark. 

Mere information?

Har det interesse eller vil du høre mere om de igangværende projekter, kontakt da venligst Henrik Povl Eriksen, Partner i Type2dialog på hpe@type2dialog.dk
Du kan også læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside.Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.