Fremtidens myndighed

Praksisnært læringsforløb for rådgivere og ledere på voksenområdet

 

Baggrund

Hvidovre Kommune ønskede at igangsætte en udvikling af fremtidens myndighed. Målet var, at etablere og fremme en fælles faglig kultur med fokus på målorienteret visitation, rettidig opfølgning, systematisk brug af dokumentationsredskaber og aftalte procedure.

Kommunen ønskede at styrke:

  • VUM-udredningerne og sikre en fælles måde at benytte VUM som et fælles faglig understøttende arbejdsredskab. Særligt med fokus på et øget udviklingsperspektiv og borgernes ressourcer.
  • Den fælles faglige praksis, så den enkelte sagsbehandler har blik for at sikre indsatser med afsæt i et rehabiliterende og recovery-orienteret perspektiv. Herunder at tilføre kompetenceudvikling om samtaleteknik og progressionsmål, som understøtter den enkelte medarbejders mulighed for at øge opmærksomheden på det lange perspektiv i indsatserne, og at stille krav til sammenhæng mellem pris og kvalitet.
  • En fælles praksis omkring helhedsorientering og koordination i sagerne. Herunder i højere grad at sikre tydeliggørelse af roller og ansvarsfordelingen mellem de involverede parter, centre mv. omkring den fælles kerneopgave.

Resultater

  • et skræddersyet læringsforløb for kommunens rådgivere og ledere på voksenområdet.
  • et læringsforløb forankret i praksis med henblik på stor grad af fransfer.
  • supervision til lederne med henblik på at sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og understøttelse til at sikre den ønskede forandring. 

Skitse over kompetenceudviklingsforløb

Hvidovre Kommune - Kompetenceudviklingsforløb