Bettina Clauber Hoppe

Resumé

Bettina er uddannet sygeplejerske og har forbedringsuddannelsen fra Region Hovedstaden. Hun har i sit virke primært beskæftiget sig med medicinske patienter, herunder også den ældre medicinske patient, forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser og triage. Derudover har hun stor erfaring fra akutområdet. Bettina har været ansat både kommunalt og regionalt og senest har hun været projektsygeplejerske i et stort tværsektorielt SATS-pulje projekt og har dermed et solidt indblik i det tværsektorielle samarbejde. Hun stod i spidsen for udviklingen og implementeringen af triage målrettet de midlertidige ophold.

Bettina er ansat i Type2dialog som sundhedsfaglig chefkonsulent med fokus på det sygeplejefaglige område.

Udvalgte projekter

Region Hovedstaden, Den sociale virksomhed: Medicinhåndtering i en socialfaglig kontekst, underviser

Frederiksberg kommune, Søndervang plejecenter: Implementering af triage møder og prioriteringstrappen, facilitator

Haderslev Kommune, Sundhedfaglig dokumentationspraksis og medicin, facilitator 

Frederiksberg Kommune, Akaciegården: forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd, projektleder

Udvalgte cases


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.