Birgitte Højlund

Resume

Birgitte er ergoterapeut og har desuden den sociale diplomuddannelse og en master i læring og uddannelse. Birgitte har gennem mange år arbejdet med uddannelse, efteruddannelse og udviklingsprojekter indenfor ældreområdet, bl.a. på social- og sundhedsuddannelserne og på ergoterapeutuddannelsen, som konsulent og som kommunalt ansat projektleder indenfor demensområdet og træningsområdet. I den forbindelse har Birgitte udgivet flere film, artikler og idekataloger m.v. på ældreområdet.

Birgitte har gennem de senere år især arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre, ældres måltider, opbygning af vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud, samarbejde med frivillige og lokalsamfund og opbygning af sociale netværk på tværs af generationer.

Birgitte har i en periode siddet i bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab og er tovholder på Vega-Netværket, et videnskabende, fagligt netværk for arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med interesse for ældres hverdagsliv.

I Type2dialog er Birgitte chefkonsulent og skal bidrage til kompetence- og organisationsudvikling på sundheds- og ældreområdet. 

Udvalgte projekter

Randers Kommune, Fra opgavestyring til værdighedskultur, medarbejderkompetenceudviklingsforløb og supervision med fokus på Værdighedsmodellen.

Syddjurs Kommune, Styrk Ældres Netværk

Forebyggelsesfonden og Demenscenter Liselund, Kollegial sparring med reflekterende team.

Innovationscenter Viborg, Teknologi i hverdagen – når hukommelsen svigter, etablering af teknologibibliotek og casestudier.

Herning Kommune, EBST, VIA UC, Billedkommunikation i elektroniske journaler, tværfagligt samarbejde mellem terapeuter og SOSU-personale i hjemmeplejen via smartphones og billeder.

Holstebro Kommune og Social og Sundhedsskolen Herning, Hverdagsliv og Livretter, forsøgsprojekt om hjælp til madlavning i eget hjem.

Ringkøbing Amt, Det afhængige hverdagsliv, casestudier af 28 plejehjemsbeboer og hjemmehjælpsmodtagere mhp. Udvikling af faglige begreber til SOSU-uddannelserne.

Udvalgte publikationer

"At skabe gode dage - hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv". AM. Beck, B. Højlund, L. S. Thomasen, Dansk Gerontologisk Selskab 2016

”Introduktion til social- og sundhedsfaget: At arbejde med menneskers hverdagsliv”
Social & Sundhedsskolen, Herning 2016

”Liv i Køkkenet”: Undervisningsfilm og opgavehæfte.
Erhvervsskolernes Forlag 2010

”Udeliv ved fælles hjælp” Film og idekatalog.
 Friluftsrådet og TrygFonden 2013

Udvalgte cases


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.