Christian Braad

Resumé

Christian er startet i Type2dialog i 2019. Han er uddannet cand.polit og har en HD i Regnskab og Økonomistyring fra CBS. Med en baggrund indenfor administrativ og økonomisk styring, organisationsudvikling, digitalisering og effektivisering er Christian klædt godt på til at rådgive om de komplekse udfordringer, man møder på velfærdsområderne. Christian har mange års erfaring både som chef, bl.a. i en kommune og i KMD, og som rådgiver, hvor han har arbejdet med alle organisatoriske niveauer, både det politiske, de administrative og operationelle niveauer.

Med projekter der spænder fra strategiske og økonomiske analyser af hele kommunens økonomi, til projekter der omfatter den daglige styring, arbejdsgangsanalyser og praksisobservationer i hverdagen, har Christian opbygget et dybt kendskab til alle dele af den kommunale organisation. Det gør ham til en god rådgiver og sparringspartner, når der skal skabes resultater i en organisation, der er præget af mange komplekse sammenhænge.

 

Christian er specialist inden for økonomiske styring, økonomiske tildelingsmodeller, kommunal administration, sammenhængsanalyser og skabelse af økonomiske råderum, samt optimering, organisering, digitalisering og effektivisering. 

 

Udvalgte projekter

Helsingør Kommune, Udvikling af styrings- og tildelingsmodeller på ældre- og sundhedsområdet

Roskilde, Helsingør, Fredensborg Kommune, Analyse af effektiv drift af hjælpemiddelcentraler og implementering af forandring hos ledelse og medarbejdere

Københavns Kommune, Analyse og implementering af de økonomiske styringsmuligheder i DUBU på det specialiserede børne- og voksenområde

Roskilde, Gribskov og Odder Kommune, Analyse af den samlede administrative organisering og mulige effektiviseringsmuligheder

Silkeborg Kommune, Bedre brug og (vagt-)planlægning af personaleressourcer og kompetencer mellem bostøtteindsatser og botilbud samt optimering af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde til gavn for borgerne

Thisted Kommune, Bedre tværgående udnyttelse af de administrative ressourcer på området for det samlede dagtilbud, PPR, Asyl- og integration

Kerteminde og Fanø Kommune, Råderumsanalyser af kommuners samlede økonomi mhp. at tilvejebringe besparelser, der bl.a. kan bidrage til realisering af omprioriteringsbidraget

Finansministeriet, Analyse af effektiv drift af sociale botilbud i 20 kommuner hvor resultatet bl.a. var et inspirationskatalog. 

 

 

 

 

Udvalgte cases


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.