Signe Haldgran

Resumé

Signe har en master i Positiv Psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og en diplom i ledelse fra Københavns Professionshøjskole, og så har hun en praksisbaggrund som ergoterapeut med opgaver indenfor rehabilitering, sundhedsfremme og aktiviteters betydning for livskvalitet.

Signe har de sidste mange år arbejdet med organisatorisk, faglig og ledelsesmæssig udvikling i social- og sundhedssektoren, senest som centerleder i Københavns Kommune med ansvar for opbygningen af et nyt demenscenter med over 80 ansatte. Hun har stor erfaring som både driftsleder, konsulent, facilitator og underviser og med en bred værktøjskasse indenfor bl.a. coaching, procesledelse, læring og psykologi. 

I Type2dialog er Signe chefkonsulent og arbejder blandt andet med ledersparring, organisering, implementering og udviklingsforløb indenfor sundheds- og ældreområdet. Hendes fokusområder er blandt andet driftsledelse, rehabilitering, demens, trivsel og sammenhænge på tværs.


Udvalgte projekter

Praksisnær kompetenceudvikling for ledere på sundhed- og ældreområdet, Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres i samarbejde med COK, projektleder. 

Randers Kommune, Kompetenceudvikling og implementering af det tværfaglige rehabiliteringsmøde (DTR) på alle plejecentrene, underviser.  

Frederiksberg Kommune, Akaciegården, Forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd og demens på Plejehjemmet Akaciegården, projekt konsulent. 

Rudersdal Kommune, Fra travlhed til faglig kvalitet og tilfredshed på døgnrehabiliteringen Hegnsgården, projekt konsulent. 


Udvalgte publikationer

Rugh, C.; Haldgran, S. (2019): Forord til bogen ”Se hvem jeg er. Personcentreret omsorg ved demens”. Samfundslitteratur.

Rugh, C.; Haldgran, S. (2019): Det tværprofessionelle møde på demensområdet, i bogen Møder på Tværs – facilitering, processer og beslutninger. Samfundslitteratur.

Andersen, V.; Haldgran, S.L (2015): Resiliens og stressrobusthed i arbejdslivet. Kognition & Pædagogik, nr.95

Porsbjerg, S.; Haldgran, S.L;  (2011): Vi stiller skarpt på livskvalitet. Ergoterapeuten, Juni/Juli.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.