Signe Haldgran

Resumé

Signe har en master i Positiv Psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og en diplom i ledelse fra Københavns Professionshøjskole, og så har hun en praksisbaggrund som ergoterapeut med opgaver indenfor rehabilitering, sundhedsfremme og aktiviteters betydning for livskvalitet.

Signe har tidligere været forstander for Lindehusene i København Kommune, som er et af Danmarks største demenscentre, hvor hun har været med til at opbygge en ny organisation fra bunden.

Signe kommer derfor med en stor erfaring med driftsledelse, der skal komme vores kunder til gavn, når vi de kommende år skal understøtte udviklingen af velfærdsløsninger, der både er effektive og sikrer høj kvalitet. Signe har desuden omfattende erfaring med kompetenceudvikling, ligesom hun kommer med en bred værktøjskasse inden for bl.a. coaching og procesfacilitering.

I Type2dialog er Signe chefkonsulent og arbejder blandt andet med ledersparring, organisering, implementering og udviklingsforløb indenfor sundheds- og ældreområdet. Hendes fokusområder er blandt andet driftsledelse, rehabilitering, demens, trivsel og sammenhænge på tværs.


Udvalgte projekter

Praksisnær kompetenceudvikling for ledere på sundhed- og ældreområdet, Praksisnært driftsleder forløb for ny ledere på sundheds- og ældreområdet. Kompetenceudviklingsforløbet gennemføret i samarbejde med Komponent, projektleder.

Randers Kommune, Kompetenceudvikling og implementering af det tværfaglige rehabiliteringsmøde (DTR) på alle plejecentrene, underviser.  

Rudersdal Kommune, Fra travlhed til faglig kvalitet og tilfredshed på døgnrehabiliteringen Hegnsgården, projektleder.

Syddjurs Kommune, Udvikling af værdig hjemmepleje under puljen for omsorg og nærvær, med inspiration fra Buurtzorg modellen, projekt konsulent.

 


Udvalgte publikationer

Rugh, C.; Haldgran, S. (2019): Forord til bogen ”Se hvem jeg er. Personcentreret omsorg ved demens”. Samfundslitteratur.

Rugh, C.; Haldgran, S. (2019): Det tværprofessionelle møde på demensområdet, i bogen Møder på Tværs – facilitering, processer og beslutninger. Samfundslitteratur.

Andersen, V.; Haldgran, S.L (2015): Resiliens og stressrobusthed i arbejdslivet. Kognition & Pædagogik, nr.95

Porsbjerg, S.; Haldgran, S.L;  (2011): Vi stiller skarpt på livskvalitet. Ergoterapeuten, Juni/Juli.

Udvalgte Cases


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.