Kristine Backholm

Resumé

Kristine er uddannet cand.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi, og så er hun uddannet projektleder og forbedringscoach.

Som tidligere projektleder på projektet ”Tværsektoriel Stuegang” har hun været med til at forbedre tværsektorielle forløb mellem hospital, midlertidige døgnophold i kommunen og almen praksis, for den ældre medicinske patient. Dette via metoder fra forbedringsmodellen. Gennem årene har hun desuden opbygget betydelig erfaring med kvalitetsudvikling af ældre- og sundhedsområdet i mange af landets kommuner.

I Type2dialog er Kristine chefkonsulent og forretningsansvarlig for implementering og kompetenceudvikling inden for sundhed og ældreområdet. Hendes fokusområder er b.la. organisering, implementering og kompetenceudvikling i forbindelse med rehabilitering, målinger og forbedring af organisationers relationelle kapacitet intern og på tværs af sektorer, det nære sundhedsvæsen i kommunerne og tidlig opsporing.

 

Udvalgte projekter

Høje-Taastrup Kommune, ”Livskraft hele livet”, implementering af rehabilitering på hele ældreområdet, projektleder

Gladsaxe Kommune og Bornholms Regions Kommune, Udvikling af model for ”Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde” (samarbejdsprojekt med Fremfærd Ældre), projektleder

Roskilde Kommune, ”Styrket rehabiliteringsindsats for den svageste ældre”, projektleder

Frederiksberg Kommune, Plejehjem, Udvikling af fælles triage og prioriteringstrappen, projektleder

Helsingør Kommune, Kerneopgaven, relationel koordinering og den rehabiliterende tilgang, underviser  

Allerød kommune, Undervisning i rehabilitering og den motiverende samtale for hjemmeplejen og træning, projektleder

Nationalt ledernetværk for ledere af midlertidige døgnophold, projektleder

Ringsted Kommune, ”Styrket fritvalg” rehabilitering på tværs af private og offentlige leverandører og teach the teacher forløb, projektleder

Randers Kommune, Faglig kompetenceudvikling og implementering af rehabilitering som arbejdsmetode, underviser og rådgiver

Rudersdal Kommune, Implementering og kompetenceudvikling af den tværfaglige konference, projektleder

Udvalgte cases

Innovationsfonden - Udvikling af et digitalt dagcenter
Case

Innovationsfonden

Udvikling af et digitalt dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom og deres pårørende