Mette Junge Grüttner

Resumé

Mette er uddannet sygeplejerske, har en kandidat fra RUC, Cand.soc. i Plan, by og proces & sundhedsfremme og sundhedsstrategier, samt uddannet NLP coach.

Efter mange år som sygeplejerske, sundhedskonsulent, risikomanager i den offentlige sektor og senest som selvstændig konsulent har Mette en bred erfaring og interesse for forandrings- og læringsprocesser, bl.a. indenfor forebyggelse og proaktiv patientsikkerhed, men også ift. områder som forbedret patient- / borgeroplevelse, empowerment, rehabilitering og mental sundhed.

Mette er konsulent i Type2dialog og skal være med til at videreudvikle velfærdsområderne i samarbejde med landets kommuner.

 

Udvalgte projekter

Ærø Kommune, Borgeren først – gennem nærhed og stabilitet. Ærø Kommune har fået puljemidler fra Socialstyrelsen til implementering af faste teams i ældreplejen, herunder en helhedstænkende hjemmepleje hvor borgeren skal opleve stabilitet, sammenhæng og kontinuitet. Rolle: Underviser, supervisioner og udførende konsulent.    

Ringkøbing-Skjern Kommune, Sundhed i socialfaglig kontekst i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Rolle: Underviser, supervisioner og udførende konsulent.

Udvalgte cases

Faste teams i ældreplejen - Ærø Kommune
Case

Ærø Kommune

Faste teams i ældreplejen – udvikling og afprøvning af model for helhedstænkende hjemmepleje