Mikkel Zacho Justesen

Resumé

Mikkel er uddannet socialrådgiver med fagligt fokus på socialpædagogik og beskæftigelse. Han har mange års erfaring med og kendskab til det specialiserede voksenområde, beskæftigelsesområdet samt børne- og familieområdet. 

Han er en nytænkende og udviklende konsulent der har stor erfaring med projektledelse og opfølgning på botilbud i hele landet, samt erfaring med dokumentation, optimering af samarbejdet med borger, udvikling af arbejdsgange og indsatser, den rehabiliterende tilgang, efterværn, mm.

I Type2dialog er Mikkel konsulent og skal være med til at videreudvikle velfærdsområderne i samarbejde med landets kommuner.

 

Udvalgte projekter:

Aabenraa Kommune, Faste teams i ældreplejen. Aabenraa Kommune har fået puljemidler fra Socialstyrelsen til implementering af faste teams i ældreplejen, hvor borgerens behov er udgangspunktet for teamets faglige sammensætning.

Rolle: udførende konsulent.