Medicin i socialfaglig kontekst

– Kompetenceudvikling for pædagogisk personale på specialiserede botilbud

 

Baggrund

Den Sociale Virksomhed (DSV) er som en del af Region Hovedstaden ansvarlig for drift og udvikling af 19 højt specialiserede social- og specialundervisningstilbud.

Tilbuddenes socialfaglige medarbejdere håndterer medicin på daglig basis med opgaver omkring bestilling, opbevaring og dispensering af medicin, men også ved mere borgernære ydelser, hvor medicinen gives og hvor der observeres for effekt og bivirkninger. Det stilles store krav til medarbejdernes medicinviden og -praksis.

For at sikre at alle medarbejdere har kompetencerne til arbejdet med medicin, har DSV i 2019 samarbejdet med Type2dialog om praksisnær medicinfaglig kompetenceudvikling af socialfagligt personale.

 

Løsning

Med udgangspunkt i blandt andet DSV’s medicin- og sundhedsfaglige vejledninger har Type2dialog skræddersyet et medicinlæringsforløb, der tager afsæt i deltagernes praksis og lovkrav på området. Læringsværkstederne omhandler bl.a. lovgivning, tilsyn, lægemiddelformer, farmakologi, observation og dokumentation af effekt og bivirkninger, tværfagligt samarbejde, utilsigtede hændelser og medicinpædagogik. Fokus er således på hele medicineringsprocessen og lokale arbejdsgange, som begge er essentielle elementer i at understøtte borgerens recoveryproces.

Med brug af forskellige læringsmetoder understøttes deltagernes varige læring og ændring af adfærd. Forankringen i praksis skabes gennem opgaver mellem læringsdagene.

Kortsigtede mål

  • Skærpet medicinfokus for en stor gruppe socialfaglige medarbejdere, der dagligt håndterer en kompleks opgave i medicinprocessen.
  • Viden om, hvordan medicinen spiller ind i borgers recovery proces og liv.
  • Forankring af medicinviden i praksis.
  • Større fokus på utilsigtede hændelser og patientsikkerhed på tværs af Den Sociale Virksomheds tilbud.

Resultater

Medarbejdere fra størstedelen af tilbuddene har deltaget i læringsforløbene i 2019. 92 medarbejdere har gennemført et to-dags forløb, der i DSV er kompetencegivende til at give medicin, mens 106 medarbejdere har gennemført et forløb på fire dage. Det forløb giver kompetencer til løse opgaver i hele medicinprocessen.

For begge forløb har deltagergennemførslen været over 90%, og evalueringerne taler et tydeligt sprog om tilfredse deltagere – der er bred enighed om, at forløbene har givet relevant medicinviden koblet til den socialfaglige kontekst -alt sammen til for at opretholde og sikre en sikker medicinproces.

Efter 10 gennemførte forløb i 2019, fortsætter DSV og Type2dialog samarbejdet i 2020, så medicinkvaliteten udvikles og patientsikkerheden fortsat er i fokus.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk