Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde - en model, der virker

Mødetræning sikrer effektive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb skal baseres på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering og indsats. Det stiller store krav til koordineringen af indsatser og observationer på tværs af bestiller, udfører, vagter og faggrupper.

Type2dialog har i samarbejde med Fremfærd Ældre, Gladsaxe Kommune og Bornholms Regionskommune udviklet modellen Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde (DTR). Den er valideret af eksperter fra bl.a. DPU og beskriver, hvordan man før, under og efter mødet kan sikre effektiv koordinering og høj faglig kvalitet.

DTR-modellen øger kvaliteten i løsningen af kerneopgaven: Borgerne og deres rehabiliteringsmål er i centrum, og det høje faglige niveau sikrer ikke alene, at borgerne når deres mål og øger deres selvstændighed og livskvalitet - det styrker også personalets arbejdsglæde markant.

Træningsforløb - ikke kursusøvelser

Vil man organisere en drift med systematiske og effektive rehabiliteringsmøder, er det ikke et par halve kursusdage, der skal til. For hvis møderne skal skabe øget kvalitet, er det nødvendigt, at mødedeltagerne - og især mødelederne - trænes i DTR-metoden.

Derfor leverer vi kompetenceudvikling, der fra første færd skaber værdi for medarbejdere og borgere. Vores praksisnære træningsforløb skræddersyes til den enkelte organisation og sikrer implementering på flere niveauer. Vi tilstræber minimal forstyrrelse af driften og har fokus på at omsætte ny viden til reelt ændret adfærd i praksis.

Gennem faglige træningssessioner, praksisobservation, feedback og supervision opnår I
  • Professionelle, effektive møder med fokus på formål, faglighed og fremdrift
  • Styrket tværfagligt samarbejde og systematisk vidensdeling med udgangspunkt i borgerens mål
  • Fælles forståelse og fælles mål på tværs af faggrupper, vagter, bestiller og udfører
  • Øget kvalitet i koordineringen af indsatser - og dermed i borgernes rehabiliteringsforløb
Vil du vide mere?

Så start med at læse denne beskrivelse.

I samarbejde med Glad Production har vi lavet denne film om Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde.

På hjemmesiden Viden På Tværs kan du læse meget mere om Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde og Fremfærd Ældre.

Du er også velkommen til at kontakte Type2dialog på info@type2dialog.dk eller tlf. 3525 1350, hvis du vil vide mere om mødemodellen og vores træningsforløb eller rekvirere DTR-håndbogen for fagfolk.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.