Analyse og rådgivning på det specialiserede område

Inddrag borgerne i udviklingen af tilbud

Når en kommune inddrager borgerne i udviklingen af ydelser og tilbud, indledes processen ofte med en tilfredshedsundersøgelse. Men på handicap- og psykiatriområdet kan det være vanskeligt at gennemføre valide undersøgelser og indsamle input, fordi en del af borgerne har psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser, manglende verbalt sprog eller manglende forståelse af det omkringliggende samfund.

Type2dialog sikrer, at alle bliver hørt

Type2dialogs specialister skræddersyer både kvalitative og kvantitative borgerundersøgelser, der både imødekommer borgernes funktionsniveau og kommunens ønsker om at afdække borgernes oplevelser af fx selvbestemmelse, indflydelse på og mulighed for at mestre eget liv og samarbejdet mellem borger og kommune.

Vores konsulenter har mange års erfaring med at tale med og observere borgere med psykiske funktionsnedsættelser. De ved, hvordan man giver plads og rum til, at borgerne kan udtrykke sig, og kan dermed sikre, at der indsamles viden fra alle borgergrupper - også dem, som ofte ikke bliver hørt. Som supplement til borgerundersøgelser kan Type2dialog desuden inddrage medarbejderne ved at tilrettelægge medarbejderworkshops.

Læs mere om vores rådgivning og analyser på det specialiserede område.

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 3525 1350 eller info@type2dialog.dk.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.