Signe Haldgran

Resumé

Signe er en erfaren chefkonsulent, der blandt andet arbejder med ledersparring, organisering, implementerings- og udviklingsforløb. Hendes fokusområder er blandt andet driftsledelse, organisationsudvikling, rehabilitering, demens og sammenhænge på tværs. Derudover er Signe forretningsansvarlig for Socialområdet i Type2dialog. 

Signe har en Master i Trivsels- og ressourcepsykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og en Diplomuddannelse i ledelse fra Københavns Professionshøjskole, og så har hun en praksisbaggrund som ergoterapeut med erfaring fra både primær- og sekundærsektoren.

Signe har erfaring som forstander for et nyt stort demenscenter i Københavns Kommune, med både plejeboliger, aktivitetscenter samt trænings- og rådgivningstilbud, hvor hun har været med til lede opbygningen af en ny organisation fra bunden.

Signe kommer derfor med en stor erfaring med driftsledelse, der skal komme vores kunder til gavn, når vi de kommende år skal understøtte udviklingen af velfærdsløsninger, der både er effektive og sikrer høj kvalitet. Signe har desuden omfattende erfaring med kompetenceudvikling, ligesom hun kommer med en bred værktøjskasse inden for bl.a. coaching, supervision og procesfacilitering.

 

Udvalgte projekter

Sundhedsstyrelsen, Implementerings- og læringsforløb vedr. forebyggelse, håndtering og læring af episoder med udadreagerende adfærd i ældreplejen, Projektleder

Syddjurs Kommune, Udvikling af værdig hjemmepleje under puljen for omsorg og nærvær, med inspiration fra Buurtzorg modellen, projekt konsulent.

Rudersdal Kommune, Fra travlhed til faglig kvalitet og tilfredshed på døgnrehabiliteringen Hegnsgården, Projektleder.

Randers Kommune, Kompetenceudvikling og implementering af det tværfaglige rehabiliteringsmøde (DTR) på alle plejecentrene, underviser.  

Praksisnær kompetenceudvikling for ledere på sundhed- og ældreområdet, Praksisnært driftsleder forløb for ny ledere på sundheds- og ældreområdet. Kompetenceudviklingsforløbet gennemført i samarbejde med Komponent, Projektleder.


Udvalgte publikationer

Karlsson, T; Haldgran, S (2020): ledelse af værdig omsorgskultur. Væksthus for ledelse.

Rugh, C.; Haldgran, S. (2019): Forord til bogen ”Se hvem jeg er. Personcentreret omsorg ved demens”. Samfundslitteratur.

Rugh, C.; Haldgran, S. (2019): Det tværprofessionelle møde på demensområdet, i bogen Møder på Tværs – facilitering, processer og beslutninger. Samfundslitteratur.

Andersen, V.; Haldgran, S.L (2015): Resiliens og stressrobusthed i arbejdslivet. Kognition & Pædagogik, nr.95

Porsbjerg, S.; Haldgran, S.L;  (2011): Vi stiller skarpt på livskvalitet. Ergoterapeuten, Juni/Juli.

Udvalgte cases

Syddjurs Kommune - Implementering af værdig ældrepleje
Case

Syddjurs Kommune

Implementering af værdig ældrepleje med udgangspunkt i hollandske Buurtzorg

Solrød Kommune - Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen
Case

Solrød Kommune

Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen – gennem praksisnært kompetence løft