Optimering af sygeplejeklinikker

– Analyse af kapacitetsoptimering i sygeplejeklinikkerne i Syddjurs Kommune

 

Baggrund

Syddjurs Kommune har i flere år haft fire sygeplejeklinikker fordelt geografisk i kommunen. Anvendelsen af kapaciteten i klinikkerne har ikke levet helt op til intentionen og Syddjurs Kommune ønskede derfor at vurdere potentialet for at øge anvendelsen af klinikkerne. Med øget efterspørgsel efter kommunal sygepleje i de kommende år, er det ønsket, at sygeplejeklinikkerne skaber forudsætningen for, at der leveres flest mulige sygeplejetimer af en høj kvalitet.

 

Løsning

I en inddragende analyseproces over tre måneder blev der nedsat fire arbejdsgrupper, der havde til formål at vurdere udbud, efterspørgsel, HR og organisering samt økonomi og implementeringsplan. Gennem bl.a. spørgeskemaundersøgelser med borgere, interviews med medarbejdere samt nøgletalsanalyser blev der udarbejdet et beslutningsgrundlag til byrådet.

Resultater

Analysen gav et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag med anbefalinger til det videre arbejde med sygeplejeklinikkerne. Beslutningsgrundlaget blev indstillet til byråd, sundheds- og ældreudvalget samt økonomiudvalget i Syddjurs Kommune, som alle gav grønt lys for implementering af de foreslåede tiltag til et styrket brug af klinikkerne. Den inddragende analyseproces har desuden givet det ejerskab i organisationen, som er en væsentlig forudsætning for en succesfuld implementering.

Kortsigtede indsatsmål

Analysen skulle give svar på en række spørgsmål

  • Efterspørgsel: Hvor mange borgere vil have gavn af at modtage sygepleje i klinikkerne?
  • Udbud: Hvor mange klinikker skal kommunen have, hvilken åbningstid og hvilke ydelser skal leveres derfra?
  • HR/Organisation: Hvordan skal klinikkerne organiseres, bemandes og ledes? Hvilke kompetencer kræves?
  • Økonomi & implementering: Hvad skal der investeres? Hvad er det økonomiske potentiale? Hvordan implementeres løsningen?

Resultater

  • Byrådet godkendte analysens anbefalinger i foråret 2019
  • Implementering af anbefalingerne pågår i efteråret 2019

 

Analysen mundede ud i bl.a. følgende konklusioner:

  • Medarbejderne ser et stort potentiale for at levere højere kvalitet og opnå et bedre arbejdsmiljø i klinikkerne.
  • Klinikkerne frigiver tid således, at hver medarbejder kan yde sygepleje til op til 40 – 50 % flere borgere om dagen.
  • 88 % af de adspurgte brugere var i høj grad tilfredse med sygeplejeklinikkerne.