Sammenhænge på tværs

Sammenhængsanalyser

Hvor stort bliver det demografiske pres i jeres kommune? Hvad har den største betydning for de stigende udgifter? Er det andelen af modtagere af plejeboliger? Er det jeres plejetyngde i hjemmeplejen eller den produktivitet som I leverer jeres hjemmesygepleje med?

Savner I svar på det, så kan vi hjælpe jer.

Type2dialog har en samlet tilgang til at arbejde med sammenhænge på ældreområdet.

Her kan I få svar på hvor kommunen i særlig grad skal sætte ind, hvis presset fra demografien skal reduceres eller hvis I ønsker at måle resultaterne af den rehabiliterede indsats i kommunen.

I får et samlet overblik over jeres udgifts- og serviceniveau på de mest borger- og omkostningstunge områder.

I kan få beregnet den økonomiske effekt af at ændre på jeres serviceniveau, produktivitet eller jeres rehabiliterende indsatser.

Ved at sammenligne mellem nabokommuner får I et indblik i, hvor I har særlige udfordringer.

Relevante cases

Kontakt vores dygtige konsulenter

Realisering af gevinster, når fagsystemer implementeres

Der sker løbende udskiftning og opgradering af fagsystemerne. I disse år skifter mange kommuner løsninger på børneområdet, hvor mere end 70 kommuner skal gennem implementering af DUBU 3.0.

Med en gennemtænkt opsætning af systemet og en efterfølgende fokuseret implementering i hele organisationen, kan man opnå:

  • En forbedring af den administrative effektivitet
  • En større omkostningsbevidsthed hos sagsbehandlerene, når der vælges ydelser og vælges hhv. interne og eksterne leverandører
  • Bedre styringsinformation til opfølgning på beslutninger omkring serviceniveau og økonomi
  • Et grundlag for en vurdering af om de tildelte ydelser giver den ønskede effektiv med afsæt i indsatstrappen

Type2dialog kan hjælpe kommunen gennem alle dele af implementering med projektledelse og kompetencer inden for økonomisk og faglig styring, opbygning af ydelseskataloget og implementering samt den efterfølgende adfærdsændring i hele organisationen. Læs mere her. 

Kontakt vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.