Misbrugsforebyggelse i Grønland

Samtaleforløb for anbragte unge i Grønland

 

Baggrund

Ca. 10% af alle børn i Grønland er anbragt uden for hjemmet og alt for mange af dem ender med at udvikle et misbrug af alkohol, hash eller pengespil.

Allorfik, videncenter om afhængighed i Grønland, ønsker at udvikle samtaleredskaber og undervisningsmateriale til personale fra 11 døgninstitutioner i Grønland. Projektet har det grønlandske navn Ikaariaq der på dansk betyder ”færgested”.  Ikaariaq er inspireret af et dansk projekt under socialstyrelsen med titlen Prøv Andre Veje. Type2dialog stod for implementeringen af PAV på 75 danske opholdssteder i 2017 – 2019.

 

Formål

Formålet er at lokale misbrugsbehandlere bliver klædt på til at undervise alle ansatte på 11 døgninstitutioner i en 3 dages nøglepersonsuddannelse på grønlandsk, og undervise udvalgte personale i at gennemføre struktureret samtale forløb med anbragte unge.

 

Løsning

Type2dialog samarbejder med Allorfik om at udvikle undervisningsforløb med konkrete redskaber og guides til samtaler med anbragte unge. Undervisningsforløbet er målrettet personale på døgninstitutioner i Grønland. Allorfiks store viden om misbrug i en grønlandsk kontekst og Type2dialogs mangeårige erfaring fra samarbejde med socialstyrelsen om implementering af systematiske samtaleforløb, giver tilsammen et solidt fundament til at videreudvikle et samtaleforløb der har positive effekter.

Materialet udvikles i samarbejde mellem Allorfik og Type2dialog. Gennem workshops oversætter grønlandsktalende misbrugsbehandlere fra Allorfik sammen med Type2dialog, materialet, både sprogligt og kulturelt til grønlandske forhold.

 

Konkrete produkter

De konkrete produkter Type2dialogs samarbejde med Allorfik munder ud i, er:

  • undervisningsmateriale til 3 dages nøglepersonsuddannelse
  • undervisningsmateriale til Ikaariaq`s undervisningsforløb
  • mappe med konkrete samtale redskaber til samtalerne i Ikaariaq
  • en sproglig og kulturel oversættelse af materialet

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk