Læs hvordan vi har hjulpet andre

Case

Greve Kommune

Nedbringelse af antipsykotisk medicin på plejecentre via praksisnært kompetenceløft i Marte Meo-metoden.

Læs mere